Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Illustration: Gösta Lindwall
Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Illustration: Gösta Lindwall

Pressmeddelande -

Högre marknadspriser på skogsfastigheter – trots vikande virkespriser

Trots vikande virkespriser steg marknadsvärdet på skogsfastigheter under första kvartalet i år.

– Lågt utbud, bra efterfrågan och låg ränta är förklaringen, säger Skogssällskapets fastighetskonsult Ulrik Abelson.

Till att börja med konstaterar Skogssällskapets fastighetskonsult Ulrik Abelson att virkespriserna har sjunkit något i hela landet under första kvartalet 2016. Det beror enligt honom bland annat på att sågverken har det kärvare och på en konjunktur- och säsongsanpassning av timmerpriserna, där främst talltimret har sjunkit.

Samtidigt som virkespriserna backar något stiger priset på skogsfastigheter. Ökningen är försiktig, och tendensen är tydligast från Mälardalen och söderut.

I norr står priset på skogsmark stilla även om det finns en del positiva signaler. Marknaden kommer också, på grund av av vintern och snöläget, i gång lite senare i Norrland än i södra Sverige säger Ulrik Abelson.

– Förmodligen kan vi vänta oss att fastighetspriserna kommer att öka ytterligare, och framförallt då i södra Sverige, säger Ulrik Abelson.

Att marknadsvärdet på skogsfastigheter ökar samtidigt som virkespriserna viker kan tyckas paradoxalt, men Ulrik Abelson ser flera möjliga orsaker till detta:

– Utbudet år lågt – framför allt i Götaland – och det hjälper till att pressa upp priset på de fastigheter som ändå bjuds ut på marknaden. Därtill är ränteläget är fortfarande mycket lågt, och skogens värdetillväxt är ju normalt sett minst tre, fyra procent per år över en omloppstid.

– Kommersiella fastigheter – som rena skogsfastigheter – kommer inte att omfattas av de nya reglerna för amortering som i juni börjar gälla för villor och hyresrätter. Det driver inte upp priset för skogsmark, men det blir inte heller någon avkylande effekt vilket man tror att amorteringsreglerna på sikt förväntas ha på bostadsmarknaden.

Som tidigare är det fortsatt prisspridning mellan objekten. En välskött fastighet nära en större tätort säljs ofta till högre pris än en lika välskött fastighet i glesbygd, eller en fastighet som ligger mer än 15 mil från en större tätort.

Just nu går attraktiva fastigheter snabbt att sälja, framför allt i södra Sverige. Här hittar säljarna ofta köpare som betalar i nivå med utgångspriset eller mer. Det finns goda förutsättningar att vi på attraktiva objekt kommer se nya rekordnotering under 2016, men samtidigt kommer det finnas andra fastigheter som på grund av läget, arrondering, skogstillståndet och kanske främst av ett svagt köpintresse från grannar, inte alltid blir sålda.

– Men tyvärr, i fall köpet är förenat med en avstyckning, kan lantmäteriets långa handläggningstider i fastighetsbildningsärenden sinka tillträdet till den nyköpta fastigheten, säger Ulrik Abelson.

Köparna är fortfarande i första hand skogsägare i trakten. Sedan finns det alltid en grupp köpare som letar investeringsobjekt, och andra som i första hand söker goda jaktmöjligheter eller annan rekreation.

– Ett gott råd till köparen är som alltid att analysera de viktiga parametrarna, säger Ulrik Abelson. Hur är skogstillståndet? Vilken bonitet har fastigheten? Hur är skogarna skötta? Undersök även möjligheterna till finansieringsavverkning, uthyrning av hus, avstyckningsmöjligheter med mera.

– Och anlita experthjälp; Skogssällskapets fastighetskonsulter, skogsförvaltare och ekonomikonsulter kan den här typen av frågor.

Det här är Skogsindex:

Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).

Aktuell uppdatering av Skogsindex hittar du alltid på www.skogssallskapet.se.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Skogsbruk, skogsvård

Taggar

  • skogsfastigheter

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Norge och Lettland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor.

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 15 miljoner kronor till forskning och utveckling.

Presskontakt

Ulrik Abelson

Ulrik Abelson

Fastighetskonsult, Skogssällskapet 013-14 38 54, 070-380 38 54
Ulrika Lagerlöf

Ulrika Lagerlöf

Presskontakt Kommunikationskoordinator, Skogssällskapet PR & Kommunikation 018-50 05 02