Pressmeddelande -

Skogssällskapet: ”Skogsmarkspriserna vänder ned – planera din försäljning noga”

Sågverken har lönsamhetsproblem och virkespriserna sjunker. Det påverkar också fastighetspriserna – så det är viktigt att planera sin försäljning noga just nu. Det menar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

 Priserna på skogsfastigheter kommer att fortsätta backa något. Allt fler försäljningar når inte upp till säljarens förväntningar och man avstår till och med från att sälja, säger Ulrik Abelson.

Liksom tidigare är det bebyggda skogsfastigheter i glesbygd som är svårast att få ett bra pris för.

 Däremot vill många köpa rena skogsegendomarna utan bebyggelse. Det finns ofta flera intresserade grannar som vill utöka skogsinnehavet och priserna hålls då på en hög nivå.

Planera försäljning i god tid
Att sälja skogsfastigheter på en skakig marknad med sjunkande virkespriser är inte att föredra. Ibland är det förstås ändå nödvändigt. Men Ulrik Abelson ger rådet att förbereda en försäljning ordentligt och då är en sådan här konjunkturnedgång en lämplig tid för det. Det handlar till exempel om att se över vägar, utföra skogsvårdsåtgärder och uppdatera skogsbruksplanen. En viktig del i förberedelserna är också att få ordning på olika avtal.

 Ofta gör jakträtten en egendom mer intressant, men jakten är ofta utarrenderad. För att göra det lättare och mer attraktivt för en ny skogsägare att ta över, bör man i god tid säga upp sådana avtal, menar Ulrik Abelson.

Ulrik Abelson, fastighetsexpert Skogssällskapet:
tel: 013-14 38 54, 070-380 38 54
e-post: ulrik.abelson@skogssallskapet.se

Malin von Essen, presskontakt: 
tel: 018-142502, 0706-306867,
e-post: malin.vonessen@skogssallskapet.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Skogsbruk, skogsvård

Taggar

  • fastigheter till salu
  • sälja skog
  • fastighetsförsäljning
  • skogsfastigheter

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Norge och Lettland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor.

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 10 miljoner kronor till forskning och utveckling.

Presskontakt

Maria Nord

Presskontakt Anslagskoordinator Forskning och Utveckling 018-30 01 65

Ulrika Lagerlöf

Presskontakt Kommunikationskoordinator, Skogssällskapet PR & Kommunikation 018-50 05 02

Relaterat material