Pressinbjudan: Nu startar försök med kalkspridning på skogsmarker i södra Sverige!

Tid 8 Maj 2006 10:00 – 10:00

Plats Skogsstyrelsens distriktskontor, Ryttarevägen 8, Halmstad

På måndag påbörjar Skogsstyrelsen försök med kalkspridning från luften över ett skogsområde i Halland. Försöken är en del av Skogsstyrelsens nationella projekt Åtgärder för mark och vatten med syfte att minska försurningen av skogsmark orsakad av luftföroreningar och skogsbruk. Skogsstyrelsen inbjuder till en pressträff med möjligheten att följa med kalkningshelikoptern på plats. Var: Skogsstyrelsens distriktskontor, Ryttarevägen 8, Halmstad När: Måndag 8 maj kl 10.00 – ca 12.00 Ca kl 10.00 Information om projektet samt möjlighet att ställa frågor. Ca kl 10.45 Gemensam färd till Mästocka. Ca kl 11.15 Förevisning av spridningen från helikopter (det finns möjlighet att åka med helikoptern) samt chans att ställa ytterligare frågor. Att sprida kalk direkt på skogsmark är ett alternativt sätt att behandla mark och vatten mot luftföroreningar. Det vanliga är att kalka endast sjöar och vattendrag. Försöken med skogsmarksbehandling finansieras av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Resultaten kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet mot försurning i framförallt Halland, Skåne, Blekinge, Småland och Västra Götaland. För mer information och anmälan: Stefan Andersson, Skogsstyrelsen, tel: 035- 15 12 04 mobil: 070- 212 16 57 Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Ämnen

  • Utbildning

Relaterat innehåll