Pressmeddelande -

Gallringsmallar efter svensk modell i Ryssland

Rysslands skogsmyndighet, The Federal Forestry Agency, kommer att införa gallringsmallar efter svensk förlaga på försök. Mallarna är utarbetade av Pskov Model Forest Project (PMFP), ett samarbetsprojekt kring hållbart skogsbruk mellan Sverige och Ryssland som koordineras av Skogsstyrelsen. Utformningen av gallringsmallarna är ett led i projektets arbete mot ett hållbart skogsbruk i Ryssland. Mallarna gör det möjligt att effektivt planera skötselåtgärder i skogsbestånden, och att följa upp kvaliteten och ekonomin efter gallringen. Gallringsmallarna utgår från svensk förlaga, men har anpassats till ryska förhållanden. Målet med införandet av gallringsmallar är att med hjälp av gallring öka de befintliga beståndens produktionsförmåga. Med en mer intensiv skötsel av skogen kan beståndens produktionsförmåga utnyttjas mer effektivt utan att man ökar avverkningsarealen. Gallringsmallarna har tidigare testats i projektets egen modellskog i Pskov, men kommer även att testas i stor skala i de ryska länen Leningrad, Pskov, Vologda och Novogorod Oblasts. – Införandet av gallringsmallar är ett steg framåt i arbetet mot ett mer hållbart och långsiktigt skogsbruk i Ryssland. Därför är det extra roligt att The Federal Forestry Agency har beslutat att införa försök med mallarna också i flera större skogsområden, säger Bert-Åke Näslund på Skogsstyrelsen, projektkoordinator för Pskov Model Forest Project. Pskov Model Forest Project ingår i programmet ”Russian – Swedish Forest Sector Cooperation Programme” med målsättningen att introducera metoder för hållbart skogbruk i Ryssland. Programmet koordineras av Skogsstyrelsen och finansieras av Sida. Mer information: Per Hazell, projektledare för ”Russian – Swedish Forest Sector Cooperation Programme”, Skogsstyrelsen mobil: 070- 668 87 71 Bert-Åke Näslund, projektkoordinator, internationella sekretariatet Skogsstyrelsen tel: 036 – 15 57 36 mobil: 070- 620 50 33 Ida Northfell, pressekreterare Skogsstyrelsen tel: 036 – 15 55 52 mobil: 070- 600 21 99 Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Ämnen

  • Politik