Pressmeddelande -

Granbarkborren svärmar i södra Sverige

Granbarkborren har börjat svärma i stora delar av södra Sverige. Skogsstyrelsens övervakningsfällor har sedan en vecka tillbaka fyllts av granbarkborrar. – Tusentals barkborrar har hamnat i övervakningsfällorna. Redan nu kan vi se gnagmjölshögar på barken där de har angripit ännu friska granvindfällen, så nu är det dags för markägare i området att undersöka sin granskog efter angrepp, säger Morgan Johansson, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen. Granbarkborren börjar svärma när dagstemperaturen överstiger +18 grader, något som inträffade på flera håll i södra Sverige i början av maj. Om den gynnsamma svärmningsväderleken håller i sig ytterligare ett par veckor är det dags för skogsägarna att inleda sök- och plock. Detta innebär att man undersöker om, var och hur många granvindfällen och stående träd som angripits. Om man upptäcker flera träd fulla med granbarkborrar måste dessa fällas och virket upparbetas och transporteras ut ur skogen snarast för att förhindra vidare angrepp. Granbarkborren har brunt gnagmjöl och genererar stora högar (2-3 cm i diameter) och med så grova korn att de utan vidare kan ses för blotta ögat. Under mjölet hittar man ingångshålet. – Vill man vara riktigt säker ska man dessutom skära upp barken och se hur modergången ser ut. Går den i granens längdriktning, i fiberriktningen, så är det granbarkborren. 2-3 modergångar per gångsystem brukar man hitta, säger Åke Lindelöw, entomolog vid SLU. Med anledning av den befarade massförökningen av granbarkborrar har Skogsstyrelsen skärpt skogsvårdslagens skyddsföreskrifter i det värst stormdrabbade området. Den tillåtna volymen färskt granvirke som får lämnas kvar i skogen har minskats från fem till tre kubikmeter skog inom ett hektar. Tidpunkten för när avverkat och insektsbegärligt granvirke måste forslas till skogsindustri, eller på annat sätt göras otjänligt för granbarkborrar, har också tidigarelagts till den 15 juli. Läs mer om granbarkborren och hur man förebygger skador på www.skogsstyrelsen.se/minskog/templates/Page.asp?id=18233 Mer information: Morgan Johansson, Skogsstyrelsen Region Väst, mobil: 070-676 03 11 Magnus Petersson, Skogsstyrelsen Region Öst, mobil 070-218 37 11 Åke Lindelöw, entomolog SLU, mobil: 070-643 33 17 Camilla Kastner, informatör, Skogsstyrelsen, tel: 0470-746685 mobil: 0730-787016 Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Ämnen

  • Politik