Pressmeddelande -

Nio procent skyddad skog i Norrbotten

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har sammanställt gemensam statistik om det formella skyddet av skog i Norrbottens län. Den visar att den totala andelen formellt skyddad skog i länet är knappt nio procent. Tre fjärdedelar av den skyddade skogen utgörs av fjällnära skog.
- Det har figurerat många olika siffror om hur mycket skog som är skyddad. Nu har vi sammanställt siffror som båda myndigheterna står bakom, säger Eje Andersson, regionchef på Skogsstyrelsen Region Nord.

Totalt är närmare nio procent av den produktiva skogen i länet formellt skyddad i naturreservat, nationalparker, Natura 2000, biotopskydd eller naturvårdsavtal. Huvuddelen utgörs av s.k. fjällnära skog och kännetecknas av lågproduktiva skogar i kärva klimatlägen utmed fjällkedjan.

Samtidigt ligger nästan 90 procent av den produktiva skogen nedanför gränsen för fjällnära skog.
– Det finns väldigt lite kvar av skogar med höga naturvärden nedanför det fjällnära området. Detsamma gäller andelen skyddad skog, vilken är väldigt blygsam nedan fjällnäragränsen, anser både Carina Mattila, skogskonsulent på Skogsstyrelsen, och Frédéric Forsmark, reservatshandläggare på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

För Norrbottens del innebär etappmålet i Levande skogar att andelen formellt skyddad skog nedan fjällnäragränsen kommer att öka från dagens cirka två procent till närmare fyra procent. Totalt i länet, inklusive fjällskogen, kommer då drygt tio procent av den produktiva skogen att vara formellt skyddad.

– Etappmålet för skogsskyddet kommer inte att vara klart till 2010, det kommer att dröja ett par år innan vi når dit. Faktum är att vi idag bara har kommit halvvägs med det formella skyddet, förklarar Ronny Edin, chef för Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen.

Ronny Edin säger vidare att man inte ska glömma att det arealmål som satts upp är ett etappmål, en bit på vägen.
- Den biologiska mångfalden i skogen kommer inte att vara säkrad i och med att arealmålet uppnås, men det är en viktig del i arbetet för att nå miljömålet.

Läs mer på www.skogsstyrelsen.se/press och www.bd.lst.se/press

Mer information:
Frédéric Forsmark, reservatshandläggare Länsstyrelsen Norrbotten, tel. 070-5496145
Carina Mattila, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen, tel. 0920-23 82 38
Caj Norén, pressekreterare länsstyrelsen Norrbotten, tel. 070-689 60 54
Camilla Kastner, informatör, Skogsstyrelsen, tel. 0470-72 61 29
Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Ämnen

  • Politik