Pressmeddelande -

Pressinbjudan Ska den svenska skogen eldas upp?

Skogspolitiskt seminarium med tema Bioenergi från skogen - en utmaning för den svenska skogspolitiken? Stigande oljepriser, i kombination med ökande klimatförändringar, har bidragit till ett ökat fokus på skogen som möjlig energiresurs. Ska vi nyttja skogen som en av våra viktigaste förnyelsebara energikällor? Vilka utmaningar ställer det miljö och skogsbruk inför, och hur svarar dagens skogspolitik upp mot dessa? När: måndag 29 maj 2006 kl 10.00 – 16.00 Plats: Pelarsalen, Norra Latin, Stockholm Medverkar vid seminariet gör bland andra skogsminister Ulrica Messing, Ignacio Seoane vid EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, Stefan Edman, generalsekreterare i Oljekommissionen, Christer Segersteen, ordförande i LRF Skogsägarna, Eva Fridman, kommunikationsansvarig BioFuel Region, Jerker Karlsson, VD för SCA Skog, Svante Axelsson, generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen samt Skogsstyrelsens generaldirektör Göran Enander. Seminariet avslutas med en paneldebatt kring ämnet med politiker från samtliga sju riksdagspartier. Pressen inbjuds att delta under hela dagen samt ges möjlighet att ställa frågor till föreläsarna i samband med lunchen kl 11.30. Program: 09.30 Kaffe 10.00 Skogspolitikens utmaningar Ulrica Messing, infrastrukturminister 10.40 The EU Biomass Action Plan and the EU Biofuels Strategy Ignacio Seoane, Deputy Head of Unit F.6 "Bioenergy, Biomass, Forestry and Climate Change". Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commission. 11.10 Ska skogen ersätta oljan? Stefan Edman, generalsekreterare, Oljekommissionen 11.30 Lunch 12.30 Möjligheter och begränsningar för bioenergin - globala framtidsperspektiv Göran Berndes, forskare, Fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola 12.45 För- och nackdelar med olika möjligheter att öka biomassauttaget ur svensk skog Hillevi Eriksson, klimatspecialist, Skogsstyrelsen 13.00 Biobränsle, klimatmålet och levande skogar – går ekvationen ihop? Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen 13.30 Skogen – Sveriges gröna guld Christer Segersteen, ordförande, LRF Skogsägarna 13.45 Världsledande på biodrivmedel – hur och varför skall vi ställa om transportsektorn? Eva Fridman, kommunikationsansvarig, BioFuel Region 14.00 Bioenergins roll på den framtida virkesmarknaden Jerker Karlsson, VD SCA Skog 14.30 Några pinnar till på brasan… Göran Enander, generaldirektör Skogsstyrelsen 14.40 Kaffe 15.10 Paneldebatt kring Bioenergi från skogen – en utmaning för den svenska skogspolitiken? Åsa Domeij (mp), Eskil Erlandsson (c), Alf Eriksson (s), Bengt-Anders Johansson (m), Björn von der Esch (kd), Anita Brodén (fp), Lennart Värmby (v) För anmälan till seminariet: Ida Northfell, pressekreterare Skogsstyrelsen mail: ida.northfell@skogsstyrelsen.se tel: 070 – 600 21 99 Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event