Pressmeddelande -

Samarbetet kring Gröna Jobb fortsätter

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Skogsstyrelsen har idag förnyat en överenskommelse om arbetsmarknadsprojektet Gröna Jobb. Det innebär att Gröna Jobb, ett samarbete mellan AMS och Skogsstyrelsen där långtidsarbetslösa runt om i landet erbjuds en projektanställning av Skogsstyrelsen, fortsätter i ytterligare minst två år. I Gröna Jobb erbjuds långtidsarbetslösa runt om i landet en projektanställning där arbetsuppgifterna kretsar kring kultur- och naturvård. Det kan exempelvis handla om att leta efter kulturmiljölämningar i skogen eller att röja gångstigar och promenadstråk för att öka tillgängligheten för besökare i skog och mark. Samtliga projektdeltagare ges också möjlighet till individuell kompetensutveckling. Gröna jobb startade för två år sedan som ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Svenska ESF-rådet. Målet med projektet är att varannan deltagare ska gå vidare till anställning hos annan arbetsgivare eller påbörja utbildning. Skogsstyrelsens mätning från december 2005 visar att 47 procent av dem som lämnat Gröna Jobb gått vidare till annat arbete eller utbildning. – Gröna Jobb är ett mycket bra exempel på de positiva möjligheter som öppnar sig för både individen och samhället när myndigheter samverkar. I och med det nya avtalet kan vi använda de erfarenheter som gjorts i projektet för att vidareutveckla Gröna Jobb till ett fortsatt framgångsrikt projekt för att minska arbetslösheten, samtidigt som vi utför viktiga natur- och kulturinsatser, säger Göran Enander generaldirektör på Skogsstyrelsen. – Varför överge ett vinnande koncept? Såväl långtidsarbetslösa, skogen och samhället tjänar på Gröna Jobb, säger Bo Bylund, generaldirektör på AMS. Läs mer om Gröna Jobb på www.skogsstyrelsen.se/press Mer information: Göran Enander, generaldirektör Skogsstyrelsen tel: 036- 15 57 00 mobil: 070- 229 38 48 Bo Bylund, generaldirektör AMS tel: mobil: 070-581 82 40 Ida Northfell, pressekreterare Skogsstyrelsen tel: 036- 15 55 52 mobil: 070- 600 21 99 Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Ämnen

  • Politik