Minskad energiförbrukning med relining av ventilationskanalerna

Pressmeddelande -

Minskad energiförbrukning med relining av ventilationskanalerna

Att minska energiförbrukningen är en viktig anledning till att ventilationskanaler tätas med VentilFlex® och FuranFlex®. Denna metod kallas också "relining" och passar lika bra för FTX-system som för ventilation med frånluftsvärmepumpar, mekanisk ventilation och självdrag. Täta kanaler är en grundförutsättning för att ventilationssystemet inte ska komma i obalans.

VentilFlex® och FuranFlex® formar sig efter de befintliga ventilationskanalerna och gör dem fullständigt täta. Därmed kan ventilationssystemet fungera precis som det är tänkt. Slutresultatet blir en trevligare boendemiljö med fräschare luft och mindre buller. Och, utöver det: en mer energisnål fastighet som är en vinst både för fastighetsägaren och miljön.

Produktprestanda och miljöarbete i världsklass

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB har den nordiska agenturen för VentilFlex® och FuranFlex®. VD Jörgen Tellestam berättar:

– En viktig anledning till framgången med VentilFlex® och FuranFlex® är att vi från första stund varit minutiösa när det gäller produktprestanda och miljöarbete. Vi erbjuder produkter som är hållbara i längden. Därför är det en självklarhet med generösa garantivillkor och att produkterna uppfyller höga krav från de viktigaste kvalitets- och miljöinstanserna. Det är stora konkurrensfördelar både för oss och våra kunder, säger Jörgen Tellestam.

Se filmen om relining

Vill du veta mer? Besök www.furanflex.se och fyll i vårt kontaktformulär för en offertförfrågan.

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Telefon: 031-91 28 00 / 08-651 79 00
E-post: info@furanflex.se
www.furanflex.se

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB tillhandahåller VentilFlex® och FuranFlex®, två insatsrör av komposit som ger fullständigt täta ventilations- och imkanaler. Våra lokalkontor finns på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontoret ligger i Göteborg.

VentilFlex® och FuranFlex® är typgodkända av Kiwa Sverige och bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. Vidare är VentilFlex® och FuranFlex® registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. Dessutom rekommenderas VentilFlex® och FuranFlex® av Byggvarubedömningen. SFSAB SkorstensFolket Sverige AB är medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen (EEF) för att vi strävar mot ett långsiktigt och hållbart energisystem. Vi använder oss av energieffektiv teknik vilket är lönsamt både för våra kunder och för klimatet.

Ämnen

  • Bygg, fastighet
  • Miljö, energi
  • Miljöteknik, återvinning
  • Byggnadsindustrin, branschfrågor
  • Fastigheter, fastighetsförvaltning
  • Materialfrågor, färgsättning

Presskontakt

Åke Martinsson

Åke Martinsson

Säljare 070-9221140
Jörgen Tellestam

Jörgen Tellestam

VD 070-9220025

Relaterat material