Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Presskontakt

Emma Forseth

Emma Forseth

Presskontakt Verksamhetsutveckling 0708-726671

Idéburen vård och omsorg sedan 1914

Skyddsvärnet i Göteborg är en ideell förening grundad 1914. Skyddsvärnet vilar på en humanistisk grundsyn och är religiöst och politiskt obunden. Vi tillhör den idéburna sektorn och återinvesterar vårt överskott direkt i verksamheten. Syftet med vår verksamhet är att förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor i utsatthet. Vi vill också verka mobiliserande och opinionsbildande i viktiga samhällsfrågor.
Skyddsvärnet bedriver halvvägshus för kriminalvårdens klienter, utslussboende och referensboende för personer i behov av olika former av psykosocialt stöd, ungdomsboende, uppsökande ungdomsarbete, skyddade boenden och en socialmedicinsk mottagning som erbjuder öppenvård. Vi har ramavtal med Kriminalvården, Göteborgs stad och ytterligare ett femtontal kommuner. Skyddsvärnet har cirka 25 anställda, däribland samhällsvetare, psykologer, beteendevetare, socionomer och ekonomer.

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga Kyrkogata 6
411 23 Göteborg
Sverige