Sänkt statlig inkomstskatt för Småföretagare?

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2020 14:32 CEST

Skattesystemets betydelse för företagande och näringsliv är stort. Höga skattenivåer på kapital och arbetsinsatser minskar viljan att satsa på och driva företag. Om skattesystemet dessutom är krångligt och oförutsebart minskar viljan ytterligare till att vara företagare.

Småföretagarnas Riksförbund erbjuder ny mobil app som ersätter fysiskt medlemskort

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2020 11:59 CEST

Den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter för snabbare kommunikation, högre säkerhet och miljövinster. Som många föreningar så har förbundets medlemmar tidigare erhållit ett tryckt medlemskort som bevis för sitt medlemskap. Vi har tillsammans med vår partner Curamet AB nu skapat möjligheten för medlemmarna att alltid ha översikt av sitt medlemskap och den nytta det ger genom en unik app.

Vågar man ansöka om omställningsstöd?

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 06:30 CEST

Med tanke på de stora osäkerheterna, den omfattande byråkratin, risken för straff samt att Skatteverket (läs regeringen) vill bestämma hur företaget hanterar sina ekonomiska förehavanden fram till juni 2021, så skulle jag inte rekommendera de minsta företagen att söka detta stöd. Stödet är för sent, begränsande och inte anpassat för de minsta företagen.

Nytt samarbete mellan Telge Energi och Småföretagarnas Riksförbund - för hållbart företagande

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2020 06:50 CEST

​Telge Energi och Småföretagarnas Riksförbund ingår samarbete för att kunna erbjuda landets småföretagare kostnadseffektiv förnybar el, märkt Bra Miljöval. I linje med förbundets arbete i att kunna erbjuda sina medlemmar verktyg för hållbart företagande är samarbetet med Telge Energi i framkant för att värna om miljötänk som småföretagare. Medlemmarna i Småföretagarnas Riksförbund kommer att kunna

Varför räknas inte enskilda företagare?

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2020 07:00 CEST

Efter effekterna av corona-pandemin och hur olika stödpaket slår mot olika företagsformer, så framstår de komplicerade särreglerna för olika företagsformer just så otidsenliga som de faktiskt är. Landet behöver en ordentlig översyn av företagsformer så att företagare i Sverige ska kunna våga satsa och därtill kunna få en andra chans.

Öppet brev till regering och andra beslutsfattare: ”Om ni bara förstod hur många enskilda firmor det står bakom varje produktion”

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2020 07:00 CEST

Nästan hälften av alla företag i Sverige är enskilda firmor. Många av dem är frilansare inom kultursektorn. Man pratar dagligen om aktiebolag som har svårt att få det att gå runt under Corona, men hur mycket har man egentligen lyft den enskilda firman? I detta öppna brev till regering och beslutsfattare kräver man förståelse för enskilda näringsidkare och föreslår ett möte för förändring.

Politisk påverkan som gav samhällsvinst

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 07:48 CEST

Småföretagarnas Riksförbund krävde en förändring och fick till en samhällsvinst på mindre än 20 dagar! Vi kan om vi vill. Vi kan stå starka tillsammans som småföretagare i ett förbund, förändra och överkomma allt, även Corona.

Nytt samarbete ger småföretagare kompetenslyft att hantera Corona-krisen

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 08:36 CEST

För att stödja landets småföretagare i den pågående krisen lanserar Småföretagarnas Riksförbund utvecklingspaket kallat ”Handlingskraft för småföretetagare”. Genom ett samarbete med Lexicon och deras partner Bonanza erbjuds nu medlemmar att delta i ett utvecklingsprogram som genomförs på distans och innefattar fokus-avsnitt inom områdena försäljning, marknadsföring, ledarskap och ekonomi.

Regering & co 8:e paket

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 08:52 CEST

Alltså återigen ett förslag för löntagare och inte företag och företagare. Snälla regering & co, se till den som liten är och ge riktiga stöd till de minsta företagen i landet. Det är de som är mest sårbara.

Regler för korttidsarbete diskriminerar småföretag och skapar osund konkurrens

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 08:40 CEST

Corona pandemin är något som inget land, företag eller myndighet har kunnat förbereda sig för. Många åtgärder är beslutade för att hjälpa företag från olika aspekter. Svensk arbetsmarknad bygger på en strävan efter jämlikhet, sund konkurrens och schyssta villkor. Tyvärr gäller detta inte i regeringens stöd till landets företag i form av de nu beslutade reglerna för korttidsarbete.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Förbundsordförande
  • pejctelur.dythxnorunn@ansmdpafpmornjetvtagsvarbgnaqd.sbcemp

Om Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund - Av småföretagare, med småföretagare, för småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på mikroföretag, dvs småföretag med 0-9 anställda. Förbundets mål är att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för sina medlemmar. Genom ett aktivt näringspolitiskt engagemang och uppskattade medlemsförmåner arbetar Småföretagarnas Riksförbund dagligen med att förbättra villkoren för att äga och driva ett mindre företag i Sverige. Som företrädare för cirka 32 000 småföretagare är förbundet en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter är en viktig del i det näringspolitiska arbetet, liksom spridning av debattartiklar och pressmeddelande. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende rikstäckande organisation som drivs av aktiva småföretagare.

Adress

  • Småföretagarnas Riksförbund
  • GÖTAGATAN 5
  • 26331 HÖGANÄS
  • Sverige
  • Vår hemsida