Pressmeddelande -

Nya SeniorBarometern visar: Sju av tio seniorer surfar dagligen på mobilen

Senaste SeniorBarometern, genomförd av medlemsföretaget Smart Senior, visar att nästan alla (99 procent) seniorer (55+ år) äger en mobiltelefon idag. 7 490 seniorer har medverkat i undersökningen, varav 4 044 stycken kvinnor och 3 746 stycken män.

4 av 5 surfar på mobilen

I undersökningen framkommer att fyra av fem (80 procent) seniorer surfar på sin mobil. 72 procent av seniorerna gör det dagligen. Av de seniorer som surfar på sin mobil uppger de allra flesta, 43 procent, att de surfar mindre än 30 minuter om dagen. 36 procent säger sig surfa mellan 30 minuter och en timme och 14 procent surfar mellan en till två timmar dagligen. 80 procent av seniorerna lägger alltså högst en timme per dag på internet vilket är långt under det internationella genomsnittet som är två timmar per dag.

- Skillnaden stavas främst sociala medier. Det är väl känt att ungdomar är de största användarna av kanaler som Snapchat, Instagram och WhatsApp även om Facebook har en äldre profil. Seniorerna har inte heller tagit till sig fenomen som ljudböcker, poddar eller streamad ljud och bild som YouTube eller Netflix, säger Mathias Lang, grundare av Smart Senior som står bakom undersökningen.

- Men det viktigaste är att de faktiskt har mobiler och att de använder dem för internet eftersom allt fler samhälleliga funktioner kräver det. Det är en viktig rättvisefråga och ett sätt att motverka isolering bland de äldre. Ur denna aspekt är undersökningens resultat mycket glädjande.

Använder appar – för bank, väder och nyheter

87 procent av seniorerna använder olika appar på mobilen, där bank-, väder- och nyhetsappar toppar listan. Sociala medier, så som Facebook och Instagram, används av drygt hälften av seniorerna på mobilen. Kvinnliga seniorer använder sociala medier samt appar för hälsa och resor oftare än männen, som föredrar aktie- och musikappar.

Ljudböcker, streaming och poddar

Var tionde seniorer brukar lyssna på ljudböcker på sin mobil. Av dem som lyssnar på ljudböcker via mobilen märks något fler kvinnor än män, 13 procent av kvinnorna jämfört med 9 procent av männen.

Hela 16 procent av alla seniorer i undersökningen ser på TV eller serier via mobilen. Av dem som streamar via mobilen märks fler män än kvinnor, 17 procent av männen jämfört med 14 procent av kvinnorna.

Av de tillfrågade seniorerna är det 15 procent som säger att de lyssnar på poddar via mobilen. Skillnaden mellan män och kvinnor som lyssnar på poddar via mobilen är endast en procent, 15 procent av kvinnorna och 14 procent av männen.

Nyheter och politik är det mest intressanta ämneskategorin bland dem som lyssnar på poddar. Kvinnorna säger sig lyssna helst på poddar om hälsa och välmående samt samhälle och kultur, förutom nyheter och politik som är mest intressant. Männen föredrar, förutom nyheter och politik, poddar om vetenskap, medicin samt sport och fritid.

Android framför iPhone

Hälften av seniorerna uppger att de använder sig av en Android-telefon och 42 procent äger en iPhone.

Surfen räcker för seniorerna

85 procent av de medverkande seniorerna uppger att de klarar sig på den surfvolym som ingår i sitt mobilabonnemang. 9 procent säger att den oftast räcker till. Endast 1 procent av de tillfrågade säger att surfen inte räcker hela månaden ut. De allra flesta, 20 procent, uppger att de har 4-7 GB surf i sitt mobilabonnemang. Endast 5 procent har obegränsat med surf.

Telia i topp

Närmare var tredje senior, 31 procent, uppger att de har valt Telia som mobiloperatör, följt av Tele2 (21 procent) och Tre samt Telenor på delad tredjeplats (11 procent).

Om SeniorBarometern

SeniorBarometern är en återkommande, internetbaserad, oberoende och opolitisk undersökning som speglar seniorernas, 55 plussarnas, åsikter inom olika områden. SeniorBarometern lyfter även dagsaktuella frågor och ämnen som berör målgruppen. Det är frivilligt att vara med och är helt kostnadsfritt. Man kan när som helst välja att lämna SeniorBarometern och väljer själv om man vill avstå från att besvara en enkät.

För bildmaterial, vänligen besök: www.smartsenior.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Telekom

Kategorier

  • seniorer
  • smart senior
  • seniorbarometern

Om Smart Senior

Smart Senior är Sveriges största medlemsföretag för alla som fyllt 55 år. Medlemskapet ger tillgång till hundratals rabatter från mängder av företag inom olika branscher. Smart Senior har även nära samarbete med de flesta pensionärsförbund och andra föreningar. Smart Senior hjälper företag att komma i kontakt med Sveriges starkast växande och köpstarka målgrupp – seniorerna. Varje år fyller ungefär 150 000 personer 55 år och idag finns nästan 3 miljoner 55 plussare i Sverige. För mer information, vänligen besök: www.smartsenior.se

Kontakter

Mathias Lang

VD Smart Senior 0700 52 52 46

Relaterat innehåll

SeniorBarometern visar: Seniorerna har lämnat gymmen efter coronapandemin

Innan coronapandemin utförde var tredje senior (30 procent) sin träning på gym. Efter pandemins utbrott är den siffran så låg som sex procent. Det visar den senaste SeniorBarometern, som genomfördes sista veckan i september 2020 (v 39) och besvarades av ca 6 000 personer över 55 år. Undersökningen ger svar på fler frågor om träningsvanor och mående bland seniorer, före och efter pandemin.