Skip to content

Press release -

​Smartfish initierar ett samarbete med B. Braun för global lansering av den medicinska nutritionsprodukten Remune

OSLO, NORGE OCH LUND, SVERIGE, 9 SEPTEMBER 2019. Smartfish AS har initierat ett strategiskt samarbete med det globala medicinbolaget B. Braun för att säkerställa en kraftfull global lansering av den medicinska nutritionsprodukten Remune. B. Braun kommer att lansera Remune i närmare 20 länder under 2019 och 2020, följt av flera andra marknader i Europa, Asien och Sydamerika. Samarbetet möjliggör också framtida globala lanseringar via B. Braun av andra innovativa produkter baserade på Smarfishs teknologi.

Baserat på sin patentskyddade emulsionsteknologi har Smartfish utvecklat unika nutritionsprodukter med höga nivåer av omega-3-fettsyror, vassleprotein och andra näringsämnen. Eftersom teknologin förhindrar oxidation av omega 3-fettsyrorna DHA och EPA, har produkterna en utmärkt smak - en viktig faktor eftersom dålig följsamhet till behandlingen är ett stort problem inom det medicinska näringsområdet. Smartfishs medicinska näringsprodukter används för att förbättra näringsstatusen hos undernärda patienter och har visat statistiskt signifikanta effekter i kliniska studier i cancer- och KOL-patienter. Nyligen publicerade data från en dubbelblind, placebokontrollerad pilotstudie indikerar att Remune kan förbättra den totala överlevnaden hos undernärda patienter med icke-småcellig lungcancer [1].

”Smartfish är ett forskningsinriktat life science-företag, och att hitta rätt distributörer för att effektivt nå den globala marknaden är en avgörande del av vår affärsmodell. Samarbetet med B. Braun är resultatet av en grundlig process och markerar början på en global lansering av våra produkter”, kommenterar Smartfishs vd Geir Harstad.

B. Braun kommer att ansvara för lanseringen av Remune i nära 20 länder under 2019 och 2020, följt av flera andra marknader i Europa, Asien och Sydamerika. Som ett ledande globalt medicinföretag marknadsför B. Braun innovativa medicinska produkter och tjänster i 64 länder runt om i världen, med en uttalad strategi att ytterligare öka sin närvaro inom området medicinsk nutrition.

”B. Braun har ett starkt fokus på att förse cancerpatienter med väldokumenterade produkter under hela sjukdomsförloppet och har byggt upp en stark produktportfölj inom detta område. Remune har visat unika egenskaper som vi är övertygade om kommer att göra verklig skillnad för cancerpatienter. Därför är vi glada över denna möjlighet att kunna erbjuda Remune som en del av vår globala produktportfölj. Vi ser också utrymme för att utöka vårt samarbete i framtiden, med målet att förse utsatta patienter med ytterligare innovativa produkter baserade på Smartfishs teknologi”, kommenterar Angelika Müller, Vice President Global Marketing and Sales Critical Care på B. Braun.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Nordahl, försäljning- och marknadsdirektör, tel +47 996 299 99


Om B. Braun
Med över 60 000 anställda i 64 länder är B. Braun en av världens ledande tillverkare av medicinsk teknik, farmaceutiska produkter och tjänster. Genom en konstruktiv dialog utvecklar B. Braun högkvalitativa och nyskapande produkter och tjänster som förbättrar människors hälsa runt om i världen.

[1] Alessandro Laviano, Philip C. Calder, Annemie M. W. J. Schols, Fredrik Lonnqvist, Maria Bech & Maurizio Muscaritoli(2019) Safety and Tolerability of Targeted Medical Nutrition for Cachexia in Non-Small-Cell Lung Cancer: A Randomized, Double-Blind, Controlled Pilot Trial, Nutrition and Cancer, DOI: 10.1080/01635581.2019.1634746

Subjects


Smartfish AS is active in the research, development, production and marketing of advanced and clinically documented nutritional drinks within medical nutrition and sports nutrition. All Smartfish products are produced on its proprietary juice based emulsion technology platform with the marine DHA and EPA fatty acids as important ingredients and raw materials. Smartfish has a number of ongoing clinical development projects and studies in close collaboration with researchers and institutions both in Norway and internationally. The company was founded in 2001 and is located in Oslo, Norway. Smartfish’s main shareholders are Norwegian Investinor and Swedish Industrifonden.

Welcome to Smartfish AS!

Smartfish AS is active in the research, development, production and marketing of advanced and clinically documented nutritional drinks within medical nutrition and sports nutrition. All Smartfish products are produced on its proprietary juice based emulsion technology platform with the marine DHA and EPA fatty acids as important ingredients and raw materials. Smartfish has a number of ongoing clinical development projects and studies in close collaboration with researchers and institutions both in Norway and internationally. The company was founded in 2001 and is located in Oslo, Norway. Smartfish’s main shareholders are Norwegian Investinor and Swedish Industrifonden.

Smartfish AS
Forskningsparken / Oslo Innovation Center, Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Norge