Skip to content

Press release -

​Smartfish innleder samarbeid med B. Braun for global lansering av sitt medisinske ernæringsprodukt Remune

OSLO, NORGE OG LUND, SVERIGE, SEPTEMBER 9, 2019. Smartfish AS har innledet et strategisk samarbeid med det globale medisinske foretaket B. Braun for å sikre en omfattendeglobal lansering av det medisinske ernæringsproduktet Remune. B. Braun vil lansere Remune i nærmere 20 land i løpet av 2019 og 2020, etterfulgt av flere andre markeder verden over. Samarbeidet åpner også for fremtidige globale lanseringer sammen med B. Braunav andre innovative produkter basert på Smartfish sin teknologi.

Basert på sin patentbeskyttede emulsjonsteknologi har Smartfish utviklet unike ernæringsprodukter med høye nivåer av omega-3-fettsyrer, myseprotein og andre næringsstoffer. Ettersom teknologien forhindrer oksidasjon av Omega-3 fettsyrene DHA og EPA, har produktene en utmerket smak - en viktig faktor fordi lav produktaksept er et stort problem innen det medisinske ernæringsfeltet. Smartfish medisinske ernæringsprodukter blir brukt for å forbedre ernæringsstatus hos underernærte pasienter og har vist statistisk signifikant effekt i kliniske studier hos kreft og KOLS-pasienter. Nylig publiserte data fra en dobbelt-blindet, placebo-kontrollert pilotstudie indikerer at Remune kan forbedre overlevelse i underernærte pasienter med ikke-småcellet lungekreft [1].

“Smartfish er et forskningsfokusert lifescience selskap, og å finne riktige distributører til å effektivt nå det globale markedet er en viktig del av vår forretningsmodell. Samarbeidet med B. Braun er et resultat av en grundig prosess, og markerer begynnelsen på en global tilstedeværelse av våre produkter” sier Smartfish administrerende direktør Geir Harstad.

B. Braun vil være ansvarlig for lanseringen av Remune i nærmere 20 land i løpet av 2019 og 2020, etterfulgt av flere andre markeder i Europa, Asia og Sør-Amerika. Som en ledende global medisinsk aktør markedsfører B. Braun innovative medisinske produkter og tjenester i 64 land rundt om i verden, med en uttalt strategi om å utvide sin tilstedeværelse på det medisinske ernæringsområdet.

“B. Braun har et sterkt fokus på å hjelpe kreftpasienter med veldokumenterte produkter gjennom hele behandlingsprosessen, og har bygget opp en sterk kreftportefølje. Remune har vist unike egenskaper som vi er sikre på at vil utgjøre en reell forskjell for kreftpasienter. Derfor er vi takknemlige for denne muligheten til å tilby Remune som en del av vår globale produktportefølje. Vi ser også rom for å utvide vårt samarbeid i fremtiden, med sikte på å gi pasienter med behov flere innovative produkter basert på Smartfish sin teknologi”, sier Angelika Müller, Vice President Global Marketing and Sales Critical Care hos B. Braun.


For mer informasjon, vennligst kontakt:
Jens Nordahl, direktør for salg og markedsføring i Smartfish, tlf +47 99629999


Om B. Braun
Med over 60.000 ansatte i 64 land er B. Braun en av verdens lendende produsenter av medisinsk teknisk utstyr og farmasøytiske produkter og tjenester. B. Braun utvikler høykvalitets produktsystemer og tjenester som både forbedrer og er nyskapende, og som forbedrer folks helse over hele verden.

[1] Alessandro Laviano, Philip C. Calder, Annemie M. W. J. Schols, Fredrik Lonnqvist, Maria Bech & Maurizio Muscaritoli(2019) Safety and Tolerability of Targeted Medical Nutrition for Cachexia in Non-Small-Cell Lung Cancer: A Randomized, Double-Blind, Controlled Pilot Trial, Nutrition and Cancer, DOI: 10.1080/01635581.2019.1634746


Smartfish AS er aktiv innen forskning, utvikling, produksjon og markedsføring av avanserte og klinisk dokumenterte næringsdrikker for medisinske formål og for idrettsfolk. Alle Smartfishprodukter er basert på selskapets proprietære juiceemulsjons-plattform hvor de marine fettsyrene EPA og DHA er viktige ingredienser og råvarer.  Smartfish har et antall pågående kliniske utviklingsprosjekter og studier i nært samarbeid med forskere og institusjoner både i Norge og internasjonalt. Selskapet ble grunnlagt i 2001 og er basert i Oslo. Hovedaksjonærer i Smartfish er Investinor (Norge) og Industrifonden (Sverige).

Welcome to Smartfish AS!

Smartfish AS is active in the research, development, production and marketing of advanced and clinically documented nutritional drinks within medical nutrition and sports nutrition. All Smartfish products are produced on its proprietary juice based emulsion technology platform with the marine DHA and EPA fatty acids as important ingredients and raw materials. Smartfish has a number of ongoing clinical development projects and studies in close collaboration with researchers and institutions both in Norway and internationally. The company was founded in 2001 and is located in Oslo, Norway. Smartfish’s main shareholders are Norwegian Investinor and Swedish Industrifonden.

Smartfish AS
Forskningsparken / Oslo Innovation Center, Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Norge