Välkommen till presentation av IPCC:s 1,5-gradersrapport i Norrköping

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 10:52 CEST

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC den mycket uppmärksammade specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. Den 24 oktober har du möjlighet att höra forskare och experter direkt från den stora klimatkonferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation i Norrköping.

Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 08:06 CEST

De nordiska länderna har påbörjat arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Men mycket jobb återstår. För att underlätta ett utbyte av erfarenheter och öka kunskapen om klimatanpassning anordnas en klimatanpassningskonferens den 23-25 oktober i Norrköping. Arrangörer är SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun.

Pressinbjudan: IPCC-författare om klimatpanelens specialrapport

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 14:16 CEST

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC den mycket uppmärksammande specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. Nu har du möjlighet till ytterligare fördjupning i ämnet genom att lyssna till författare från rapportens samtliga kapitel vid ett seminarium på Stockholms universitet eftermiddagen den 15 oktober 2018.

En halv grad gör stor skillnad

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 12:37 CEST

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning.

Erik Kjellström tillträder som SMHIs professor i klimatologi

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 07:04 CEST

Nu tillträder Erik Kjellström tjänsten som professor i klimatologi vid SMHI. Med en professor i klimatologi stärker SMHI sin forskning, ökar fokus på internationella samarbeten och utvecklar forskningen inom regional klimatmodellering.

IPCC:s specialrapport presenteras i Sverige den 8 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 10:06 CEST

Den 8 oktober lanserar FN:s klimatpanel IPCC en ny specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den första presentationen på svenska sker samma dag vid ett arrangemang i Stockholm. Vid presentationen deltar bland andra Markku Rummukainen, klimatrådgivare vid SMHI, som kommer direkt från IPCC:s beslutsmöte i Sydkorea.

Internationell samverkan är nödvändig för att möta framtidens klimat

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 12:56 CEST

Sommaren 2018 går till historien som varm och torr, inte bara i Sverige. Generaldirektörerna vid de meteorologiska instituten i Norden och Baltikum beskriver i en gemensam artikel det allvarliga läget och betonar vikten av fortsatt samarbete inom såväl väderprognoser som klimatområdet.

Kraftsamling kring Nordens klimat – konferens 23-25 oktober i Norrköping

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 10:00 CEST

Hur bemöter vi i Norden ett förändrat klimat? EU-politiker, toppforskare och näringsliv talar under en nordisk konferens om varför det är angeläget att snabba på klimatanpassningsarbetet. På programmet står bland annat hur olika nordiska huvudstäder valt att klimatanpassa samt hur man ska kunna engagera medborgarna. Alla som är intresserade av klimatanpassning är välkomna att delta!

SMHI i Almedalen: Hållbara städer i framtida klimat

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 12:46 CEST

Hållbarhetsfrågan står högt på agendan såväl nationellt som internationellt. Vad händer när klimatet förändras? Vad vet vi om effekter och hur kan vi förbereda oss? Under årets Almedalsvecka arrangerar SMHI en halvdag, onsdag den 4 juli, om hur vi kan bygga den hållbara staden i ett framtida klimat.

Helén Andersson ny chef för SMHIs forskning

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 11:13 CEST

Helén Andersson har utsetts till ny chef för SMHIs forskningsavdelning. Helén är fil dr i oceanografi och har lång erfarenhet som forskare, både från Göteborgs Universitet och från SMHI.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 26 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef, SMHI
 • evhja-oflevpnaml.jhkongyssxionvw@shimhrai.zqsehr
 • 070-815 83 14
 • 011-495 83 14

 • Presskontakt
 • Kommunikatör, SMHI
 • antfnaffkagdriusn.kpnosdrbqmerabg@yesmjwhiku.sbgeky
 • 011-495 8695

Om SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMHI - alltid de bästa underlagen för dina beslut

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Vi bidrar till god samhällsplanering och ett säkert och hållbart samhälle. Att förmedla varningar och väderprognoser, dygnet runt, året om, är en viktig uppgift för oss. Vi arbetar för hela samhället – för privatpersoner, myndigheter och företag.

Väder, vatten och klimat är globala frågor. SMHI har omfattande samarbeten med både svenska myndigheter, internationella organisationer och forskare.

Vi samlar in data från luft, sjöar, vattendrag och hav. Data lagras och bearbetas i kraftfulla datorer. Med avancerade matematiska modeller och analysmetoder gör våra experter prognoser, följer klimatets och miljöns utveckling samt tar fram kvalificerat beslutsunderlag till samhället.

Våra kundanpassade tjänster, produkter och beslutsunderlag används av myndigheter, kommuner och näringslivet – till exempel inom energibranschen, media och transportsektorn. SMHI bedriver tillämpad forskning inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. Kunskap, modeller och verktyg som beskriver processer i atmosfären, i havet och på land behövs för att SMHI ska kunna ta fram beslutsunderlag med praktisk samhällsnytta för många områden i samhället.

SMHI omsätter cirka 800 miljoner kronor och har drygt 600 medarbetare. Huvudkontoret finns i Norrköping. SMHI har också kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall.

Adress

 • SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Folkborgsvägen 17
 • 601 76 Norrköping