Skip to main content

Taggar

klimat 55 klimatförändring 50 forskning 35 klimatanpassning 33 smhi 25 ipcc 20 miljö 14 hav 12 oceanografi 10 östersjön 6 hydrologi 4 havsmiljö 4 torka 4 vatten 3 västerhavet 3 sjö 3 väder 3 klimatrapport 2 grundvatten 2 Vättern 2 vattenbrist 2 öppna data 2 myndighet 2 meteorologi 2 Hjälmaren 2 ipcc klimatrapport 2 miljödata 2 översvämning 2 vattenkvalitet 1 samhällsplanering 1 api 1 natur 1 klimatscenarier 1 climate change 1 mätning 1 naturresurser 1 prognoser 1 naturvårdsverket 1 alger 1 Vänern 1 klimatforskning 1 smitta 1 algblomning 1 Mälaren 1 vattenmiljöfrågor 1 dricksvatten 1 chatta 1 båttrafik 1 climate 1 kattegatt 1 ekosystem 1 klimatpanel 1 förorenad mark 1 varning 1 fysisk planering 1 fns klimapanel 1 fn:s klimatpanel 1 vattenresurser 1 erosion 1 cyanobakterier 1 öppen data 1 naturmiljö 1 syke 1 forskningsfartyg 1 fns klimatmöte 1 klimatförändringar; energi; klimatforskning 1 klimatforskare 1 klimatbistånd 1 ras och skred 1 havsis 1 havsnivåer 1 ladda ner data 1 klimatanpassning i sverige 1 framtidens klimat 1 ipcc rapport 1 klimatchatt 1 havsmiljödata 1 vädervarning 1 fns klimatpanel 1 samarbete 1 svenska län 1 hållbarhet 1 konferens 1 energi 1 eu 1 vind 1 vetenskap 1 kulturarv 1 kvalitet 1 vattendrag 1 vindkraft 1 forskare 1 jordbruk 1 politik 1 lantbruk 1 internationellt 1 fiske 1 klimatarbete 1 fartyg 1 skogsbruk 1 Almedalen 1 research 1 offentlig sektor 1 internationellt samarbete 1 förnyelsebar energi 1 klimatförändringar 1 göteborgs universitet 1 creative commons 1 Visa alla taggar
Inbjudan: Webbinarium för media om SMHIs förnyade vädervarningar 8 dec

Inbjudan: Webbinarium för media om SMHIs förnyade vädervarningar 8 dec

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2020 16:18 CET

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar i Sverige. Vädervarningarna från SMHI blir konsekvensbaserade och mer regionalt anpassade. Nu har du som är journalist möjlighet att få information om de förnyade vädervarningarna. Varmt välkommen till ett webbinarium den 8 december då våra experter berättar och förklarar!

Nu visar vi vägen mot ett förnyat varningssystem

Nu visar vi vägen mot ett förnyat varningssystem

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 07:08 CEST

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. Samverkan mellan SMHI och andra samhällsaktörer är en röd tråd i det förnyade varningssystemet. I dagarna får länsstyrelser och andra organisationer i det svenska krisberedskapssystemet därför en vägledning.

Så klimatanpassar svenska myndigheter – ny rapport från SMHI

Så klimatanpassar svenska myndigheter – ny rapport från SMHI

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 07:08 CEST

För första gången redovisar nu SMHI, på uppdrag av regeringen, hur långt svenska myndigheter har kommit i sitt klimatanpassningsarbete. Den nya rapporten visar att myndigheterna har börjat ta sig an klimatutmaningarna och att aktiviteten är hög, till exempel för att möta ökande risker för översvämning, ras, skred, erosion och höga temperaturer.

Nu lanseras bättre stöd för klimatanpassning

Nu lanseras bättre stöd för klimatanpassning

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2019 07:00 CET

Det pågår ett stort arbete för att möta ett klimat i förändring. Nu går det att hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas och hur man kan klimatanpassa. Webbportalen Klimatanpassning.se, som drivs av SMHI i samverkan med svenska myndigheter, har fått nytt innehåll och nytt utseende.

Conference on regional climate attracts scientists from over 70 countries

Conference on regional climate attracts scientists from over 70 countries

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2019 14:07 CEST

Next week, 14-18 October, almost 500 regional climate researchers, decision makers and users of regional climate information from more than 70 countries will gather for the 4th International Conference on Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (CORDEX) in Beijing, China.

SMHI arrangerar stor klimatkonferens i Peking

SMHI arrangerar stor klimatkonferens i Peking

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 14:35 CEST

Den 14-18 oktober träffas närmare 500 internationella forskare, beslutsfattare och användare av regional klimatinformation från mer än 70 länder i Peking. De ska diskutera hur forskning om regional klimatinformation kan användas för att möta klimatförändringarna. Arrangör av konferensen är Cordex vars övergripande internationella projektkontor finns hos SMHI.

Inbjudan till pressträff: IPCC:s specialrapport om haven och kryosfären

Inbjudan till pressträff: IPCC:s specialrapport om haven och kryosfären

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2019 13:13 CEST

Välkommen den 25 september till pressträff och presentation av IPCC:s specialrapport om Haven och kryosfären i ett förändrat klimat. Rapporten, som är en sammanställning av det globala forskningsläget inom frågorna, är den tredje i en serie specialrapporter inom IPCC:s sjätte arbetsprogram.

Snart presenteras IPCC:s specialrapport om Haven och kryosfären i ett förändrat klimat

Snart presenteras IPCC:s specialrapport om Haven och kryosfären i ett förändrat klimat

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2019 17:44 CEST

Snart kommer en ny specialrapport från FN:s klimatpanel IPCC. Den handlar om Haven och kryosfären (den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö) i ett förändrat klimat. Rapporten är en sammanställning av det globala forskningsläget inom frågorna.

Nu lanserar vi Klimatanpassningsspelet

Nu lanserar vi Klimatanpassningsspelet

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2019 09:50 CEST

Hur kan vi rusta oss för ett förändrat klimat? SMHI lanserar nu Klimatanpassningsspelet som ska ge ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan möta de nya utmaningarna. Spelet kan användas inom undervisning kring hållbar utveckling eller till exempel för att komma igång med klimatanpassningsarbete i en kommun. Det finns fritt tillgängligt på smhi.se samt i Minecraft-miljö.

Pressträff om IPCC:s specialrapport om klimatförändringar och marken

Pressträff om IPCC:s specialrapport om klimatförändringar och marken

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2019 08:27 CEST

I slutet av veckan presenterar FN:s klimatpanel IPCC en specialrapport om klimatförändringar och marken. Vid en pressträff fredag morgon den 9 augusti får media en presentation av specialrapporten - varför den tagits fram och hur, samt viktiga slutsatser.

Blir framtidens somrar som förra sommaren?

Blir framtidens somrar som förra sommaren?

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2019 13:12 CEST

Stora delar av landet hade extremt väder förra sommaren. Temperaturen steg flera grader mer jämfört med normalt. En ny rapport från SMHI visar att sommaren 2018 i stort sett kan motsvara en genomsnittlig sommar kring nästa sekelskifte, med tanke på ett förändrat klimat.

Innovativt samarbete skapar nya beslutsunderlag för skogsmaskinförare

Innovativt samarbete skapar nya beslutsunderlag för skogsmaskinförare

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2019 07:40 CEST

Att undvika markskador vid skogsbruk är en viktig fråga för branschen. En grundläggande faktor för att skona skogsmarken och vattendragen är att veta hur torrt eller blött det är. I ett samarbete mellan SMHI och Komatsu Forest lanseras nu dynamiska så kallade markfuktighetskartor. Kartorna från SMHI är en del av en ny digital tjänst i Komatsu Forests skogsmaskiner.

SMHI och norska väderinstitutet saminvesterar i ny superdator

SMHI och norska väderinstitutet saminvesterar i ny superdator

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 09:16 CET

Nu tar SMHI och norska Meteorologisk institutt nästa stora steg i vårt unika samarbete. För första gången investerar vi en superdator tillsammans och delar på kostnaden. Superdatorn är ett kraftfullt kluster bestående av ”Cirrus”, som står på SMHI, och ”Stratus” på Nationellt Superdatorcentrum.

Välkommen till presentation av IPCC:s 1,5-gradersrapport i Norrköping

Välkommen till presentation av IPCC:s 1,5-gradersrapport i Norrköping

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 10:52 CEST

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC den mycket uppmärksammade specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. Den 24 oktober har du möjlighet att höra forskare och experter direkt från den stora klimatkonferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation i Norrköping.

Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 08:06 CEST

De nordiska länderna har påbörjat arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Men mycket jobb återstår. För att underlätta ett utbyte av erfarenheter och öka kunskapen om klimatanpassning anordnas en klimatanpassningskonferens den 23-25 oktober i Norrköping. Arrangörer är SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun.

Pressinbjudan: IPCC-författare om klimatpanelens specialrapport

Pressinbjudan: IPCC-författare om klimatpanelens specialrapport

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 14:16 CEST

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC den mycket uppmärksammande specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. Nu har du möjlighet till ytterligare fördjupning i ämnet genom att lyssna till författare från rapportens samtliga kapitel vid ett seminarium på Stockholms universitet eftermiddagen den 15 oktober 2018.

En halv grad gör stor skillnad

En halv grad gör stor skillnad

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 12:37 CEST

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning.

IPCC:s specialrapport presenteras i Sverige den 8 oktober

IPCC:s specialrapport presenteras i Sverige den 8 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 10:06 CEST

Den 8 oktober lanserar FN:s klimatpanel IPCC en ny specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den första presentationen på svenska sker samma dag vid ett arrangemang i Stockholm. Vid presentationen deltar bland andra Markku Rummukainen, klimatrådgivare vid SMHI, som kommer direkt från IPCC:s beslutsmöte i Sydkorea.

Internationell samverkan är nödvändig för att möta framtidens klimat

Internationell samverkan är nödvändig för att möta framtidens klimat

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 12:56 CEST

Sommaren 2018 går till historien som varm och torr, inte bara i Sverige. Generaldirektörerna vid de meteorologiska instituten i Norden och Baltikum beskriver i en gemensam artikel det allvarliga läget och betonar vikten av fortsatt samarbete inom såväl väderprognoser som klimatområdet.

Erik Kjellström tillträder som SMHIs professor i klimatologi

Erik Kjellström tillträder som SMHIs professor i klimatologi

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 07:04 CEST

Nu tillträder Erik Kjellström tjänsten som professor i klimatologi vid SMHI. Med en professor i klimatologi stärker SMHI sin forskning, ökar fokus på internationella samarbeten och utvecklar forskningen inom regional klimatmodellering.