Media no image

Sverige är världens 14:e mest populära kongressland

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 17:35 CEST

Sverige klättrar på världsrankingen gällande kongresser. Med 260 internationella kongresser under 2016 avancerade Sverige från plats 17 år 2015 till plats 14. Detta enligt en färsk rapport från International Congress & Convention Association, ICCA. Stockholm är den stad som ligger högst i Sverige med 101 genomförda internationella kongresser, vilket medförde en klättring från plats 23 till plats 18 i rankingen av kongresstäder. Uppsala redovisar 46 möten och Göteborg 40.

I samband med att ICCA lämnade sin årliga rapport med statistik över internationella kongresser, så publicerar nu Swedish Network of Convention Bureaus, SNCVB, Svensk Kongressrapport 2016. Förutom statistik över internationella kongresser redovisas även fakta om nationella kongresser som genomförts i Sverige 2016.

-Kongresser har en stor betydelse för svensk besöksnäring. Därför är vi glada för att andra året i rad kunna lansera vår kongressrapport. Förutom det ekonomiska värdet som kongresser bidrar till så ger de även en möjlighet att stärka Sverige och svenska destinationers varumärke. Därtill är kongresser samhällsekonomiskt värdefulla för att bygga och överföra kunskap samt attrahera talanger, investerare och företag, säger Sofie Lidholm, ordförande, Swedish Network of Convention Bureaus.

2016 arrangerades det , enligt inrapporterad data, totalt 563 kongresser i Sverige varav 303 nationella och 260 internationella. Totalt deltog ca 190 000 deltagare på kongresserna som tillsammans genererade mer än 292 00 gästnätter. Det turismekonomiska värdet uppskattas till ca 391 miljoner kronor för de nationella kongresserna respektive ca 411 miljoner kronor för de internationella.

-Vi har de senaste åren genomfört undersökningar som visar att en genomsnittlig nationell kongressdeltagare spenderar ca 3 500 kr per dygn. Beräknat på att denna siffra även gäller för de internationella deltagarna så uppskattar vi det totala turistekonomiska värdet av 2016 års inrapporterade kongresser till minst 802 miljoner kronor, fortsätter Sofie Lidholm.

Fakta från Svensk Kongressrapport 2016:

Internationella kongresser:

-Sverige ligger på plats 14 i världsrankingen

-Stockholm, med 101 kongresser innehar plats 18 i den internationella rankingen av kongresstäder. Uppsala ligger på plats 56 med 46 möten och Göteborg på plats 66 med 40 möten.

-260 internationella kongresser arrangerades i Sverige

-Totalt deltog ca 90 400 kongressdeltagare

-Snittdeltagande på de internationella kongresserna var 346

-Majoriteten av kongresserna genomfördes i maj, juni och september

Nationella kongresser:

- 303 nationella kongresser arrangerades

-Flest nationella kongresser genomfördes i Uppsala med 53, därefter Göteborg med 35 och på tredje plats Västerås med 23

-Totalt deltog ca 100 000 kongressdeltagare

-Snittdeltagande på de nationella kongresserna var 311

-Majoriteten av kongresserna genomfördes i april, maj och oktober.

(Stockholm finns inte med i den nationella kongresstatistiken då Visit Stockholms uppdrag är att arbeta internationellt och för därför ingen statistik på nationella möten)

 För mer information:

Sofie Lidholm, ordförande Swedish Network of Convention Bureaus

Mobil 076-569 03 77 E-post: ordforande@sncvb.se

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) är en ideell förening vars medlemmar är Convention Bureaus verksamma i Sverige. Föreningens syfte är att driva viktiga frågor för mötesindustrin och verka inom två fokusområden; affärsnytta och kunskapsutbyte. Medlemmar får därför även möjlighet att utbyta kunskap och affärer inom föreningen. Det gemensamma arbetet inom föreningen ökar Sveriges och de enskilda destinationernas attraktivitet inom mötesindustrin. Detta i sin tur bidrar till fler och bättre möten i Sverige.

Sverige klättrar på världsrankingen gällande kongresser. Med 260 internationella kongresser under 2016 avancerade Sverige från plats 17 till plats 14. Detta enligt en färsk rapport från International Congress & Convention Association. Av svenska städer ligger Stockholm högst med 101 genomförda internationella kongresser, en klättring från plats 23 år 2015 till plats 18 på världslistan.

Läs vidare »
Media no image

Internationella vetenskapliga möten är ett strategiskt verktyg för att stärka lärosätens och destinationers attraktionskraft

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 12:58 CET

Under tisdagen samlades 22 av Sveriges Convention Bureaus i Stockholm för att, tillsammans med representanter från sin respektive lärosäten, diskutera hur vetenskapliga möten kan användas för att stärka Sveriges attraktionskraft. Mötet genomfördes inom ramen för Team Sweden möten och evenemang, ett nätverk som Näringsdepartementet ansvarar för. Representanter från Utrikesdepartementet och Utbildningsdepartementet deltog i mötet.

Deltagarna fick ta del av lärdomarna och erfarenheterna från det pilotprojekt som Svenska Institutet och Karolinska Institutet genomfört. Syftet med projektet är att, genom ökad samverkan, utforma en modell för internationella vetenskapliga möten som stärker lärosätets och destinationens attraktionskraft. Modellen utgör ett strategiskt verktyg för internationalisering, varumärkesarbete och att locka nya forskare.

Det framkom även under mötet att de främsta utmaningarna för att få internationella vetenskapliga möten till svenska lärosäten är saknad av incitament för att åta värdskap, en bristande förståelse för mötens potential, samt en okunskap om vilket stöd som finns att tillgå internt, lokalt och nationellt.

-Tillsammans med våra respektive lärosäten har vi en stor möjlighet att främja Sverigebilden som kunskapsnation och skapa nya viktiga internationella samarbeten, säger Sofie Lidholm, ordförande för Swedish Network of Convention Bureaus

För ytterligare information kontakta:

Sofie Lidholm, ordförande Swedish Network of Convention Bureaus

Telefon: 021-390 119

E-post: ordforande@sncvb.se

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) är en ideell förening, icke vinstdrivande, opolitisk organisation med ändamål att göra Sverige till ett föregångsland inom mötesindustrin.

SNCVB verkar efter två huvudfokusområden; affärsnytta och kunskapsutveckling. 

Igår samlades Sveriges Convention Bureaus och svenska lärosäten vid ett möte om hur internationella vetenskapliga möten kan användas för att stärka Sveriges attraktionskraft. Mötet genomfördes inom ramen för Team Sweden möten och evenemang, under Näringslivsdepartementet. Deltagarna fick ta del av erfarenheterna från ett pilotprojekt som Svenska Institutet och Karolinska Institutet genomfört.

Läs vidare »
Layuspwwtb3hoxxhchsd

Möten är en lönsam investering

Nyheter   •   Nov 21, 2016 10:00 CET

Debatter pågår runt om i landet om att utveckla eller bygga stora mötesarenor. Mötesindustrin är idag den snabbast växande framtidsbransch i hela världen som ger ekonomiska vinster, tillväxt och kompetensutveckling för de destinationer som vågar satsa. Sverige måste följa med i utvecklingen för att inte gå miste om de fördelar som följer en satsning på utveckling av mötesdestinationer.

Ihmqunlerenggwpp32fe

Sofie Lidholm, Västerås Convention Bureau, elected as chairman of the Swedish Network of Convention Bureaus

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2016 17:56 CEST

Sofie Lidholm, Västerås Convention Bureau, has been unanimously elected as the new chairman of the Swedish Network of Convention Bureaus, during the Annual General Meeting this week in Eskilstuna, Sweden.

Mbgh7nvsaerefj1rvcng
B07lpvnmxbvimuhov41a

Ny ordförande för Swedish Network of Convention Bureaus

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 17:02 CEST

Sofie Lidholm från Västerås Convention Bureaus valdes enhälligt till ny ordförande för Swedish Network of Convention Bureaus under föreningens årsmöte i Eskilstuna 5-7 september. Årsmötet samlade medlemmar från 22 Convention Bureaus för att diskutera föreningens framtid och strategier för att öka Sveriges attraktivitet som mötesland.

Media no image

Swedish Network of Convention Bureaus släpper unik kongressrapport

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2016 07:59 CET

En ny kongressrapport lanseras idag av Swedish Network of Convention Bureaus. Rapporten är ett steg i att påvisa mötesindustrins betydelse för Sverige och totalt har information om 261 nationella kongresser, som arrangerades i Sverige år 2015, samlats in och analyserats.

Mötesindustrin utgör en betydande del av Sveriges besöksnäring. Exakt hur stor mötesindustrin i Sverige är finns det i dagsläget inget statistiskt underlag på, därför lanserar nu Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) en första rapport med statistik över nationella kongresser som arrangerats år 2015. Kongressrapporten bygger på statistik från SNCVBs databas och innehåller endast nationella kongresser som ägt rum i de städer som är medlemmar i databasen:

Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås och Örebro,

  • -Vi har under snart fem års tid byggt upp en databas med information om nationella kongresser som roterar mellan våra städer. Vi är väl medvetna om att rapporten inte innehåller hela sanningen eftersom inte alla städer i Sverige bidrar med statistik till databasen. Det är också en utmaning för oss som är med i databasen att få kännedom om alla kongresser som arrangeras i den egna staden. Men nu tar vi äntligen steget att börja kommunicera de siffror vi känner till med sikte mot målet att i framtiden kunna leverera en årlig kongressrapport med tillförlitliga siffror över Sveriges kongressmarknad, berättar Emelie Gard, ordförande för Swedish Network of Convention Bureaus.

Kongressrapporten innehåller statistiskt underlag från totalt 261 inrapporterade nationella kongresser och dessa har tillsammans genererat ca 100 000 gästnätter till de olika orterna. Malmö ligger i topp när det kommer till det totala antalet gästnätter, totalt ca 14 000 och Uppsala är den stad där flest kongresser ägt rum, totalt 46 stycken. Vidare visar statistiken att 336 deltagare är den genomsnittliga storleken på kongresserna och att de i snitt pågår i 2,6 dagar.

Förutom kongressdatabasen har även SNCVB under åren 2012–2015 genomfört 21 stycken mätningar gällande direkta ekonomiska effekter av kongresser som arrangerats på olika orter i Sverige. Resultatet av mätningarna visar att en nationell tillresande kongressdeltagare spenderar ca 3 500 kr per genererad övernattning på mötesorten inklusive moms.

  • -Effekten av kongresser som arrangeras på en ort är många. Det ekonomiska värdet på de inrapporterade kongresserna 2015 uppgår till ca 350 000 000 kr i turistekonomisk omsättning. Pengar som deltagarna spenderar på logi, restaurangbesök, lokala transporter, shopping samt deltagaravgiften där mötesfaciliteter, middagslokaler samt aktiviteter ofta ingår. Förutom det ekonomiska värdet så bidrar kongresser till att stärka destinationens varumärke och ger PR till destinationen. Därtill är kongresser samhällsekonomiskt värdefulla för att bygga och överföra kunskap samt attrahera talanger, investerare och företag, säger Emelie Gard, ordförande för Swedish Network of Convention Bureaus.

För mer information och vid frågor kontakta Emilie Gard, ordförande Swedish Network of Convention Bureaus

Mail: emelie@eskilstuna.nu   Mobil: 070 303 7743 

Organisationen som samlar Sveriges convention bureaus med syfte att utveckla den nationella mötesindustrin

.

En ny kongressrapport lanseras idag av Swedish Network of Convention Bureaus. Rapporten är ett steg i att påvisa mötesindustrins betydelse för Sverige och totalt har information om 261 nationella kongresser, som arrangerades i Sverige år 2015, samlats in och analyserats.

Läs vidare »
Media no image

Swedish Network of Convention Bureaus samlar Sveriges största mötesarrangörer

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2016 06:00 CET

För sjätte året i rad arrangerar Swedish Network of Convention Bureaus Mötets Dag. År 2016 står Uppsala som värdstad och mötet äger rum på Uppsala Konsert och Kongress.

Mötets Dag ger möjlighet för mötesarrangörer att på plats knyta kontakt med ca 20 svenska mötesdestinationer.

-En hel dag där våra inbjudna kunder kan byta erfarenheter och lyssna till inspirerande och lärorika föreläsningar. Deltagarna är även själva medskapare till programmet genom Open Space metoden. Moderator är Erik Mattsson från Ordrum, berättar Emelie Gard ordförande i Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB)

-Till vår glädje slår vi i år deltagarrekord med ca 60 anmälda representanter från olika föreningar och organisationer, fortsätter Emelie Gard.

Convention Bureaus finns i 22 städer i Sverige idag och arbetar med att just ge råd och kostnadsfritt stöd, i processen att välja mötets nästa placering. Swedish Network of Convention Bureaus är ett gemensamt forum där Sveriges Convention Bureaus verkar efter två huvudfokus, affärsnytta och kunskapsutveckling för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri.


För mer information eller vid frågor kontakta:

Emelie Gard, +46 70 303 77 43, emelie@eskilstuna.nu

Convention Bureaus finns i 22 städer i Sverige idag och arbetar med att just ge råd och kostnadsfritt stöd, i processen att välja mötets nästa placering. Swedish Network of Convention Bureaus är ett gemensamt forum där Sveriges Convention Bureaus verkar efter två huvudfokus, affärsnytta och kunskapsutveckling för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri.

.

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) samlar Sveriges största mötesarrangörer i Uppsala. Mötets Dag arrangeras för 6:e året i rad och ger en möjlighet för mötesarrangörer att på plats träffa ca 20 svenska mötesdestinationer. -En hel dag där representanter från föreningar och organisationer kan byta erfarenheter och lyssna till föreläsningar, berättar Emilie Gard ordförande i SNCVB

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Ordförande SNCVB
  • sofie.lidholm@vasteras.se
  • 076-569 03 77
  • 021-39 01 19

Om Swedish Network of Convention Bureaus

Vi ökar Sveriges och de enskilda destinationernas attraktivitet inom mötesindustrin

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) är en ideell förening vars medlemmar är Convention Bureaus verksamma i Sverige. Föreningens syfte är att driva viktiga frågor för mötesindustrin och verka inom två fokusområden; affärsnytta och kunskapsutbyte. Medlemmar får därför även möjlighet att utbyta kunskap och affärer inom föreningen. Det gemensamma arbetet inom föreningen ökar Sveriges och de enskilda destinationernas attraktivitet inom mötesindustrin. Detta i sin tur bidrar till fler och bättre möten i Sverige.