Pressmeddelande -

Internationella vetenskapliga möten är ett strategiskt verktyg för att stärka lärosätens och destinationers attraktionskraft

Under tisdagen samlades 22 av Sveriges Convention Bureaus i Stockholm för att, tillsammans med representanter från sin respektive lärosäten, diskutera hur vetenskapliga möten kan användas för att stärka Sveriges attraktionskraft. Mötet genomfördes inom ramen för Team Sweden möten och evenemang, ett nätverk som Näringsdepartementet ansvarar för. Representanter från Utrikesdepartementet och Utbildningsdepartementet deltog i mötet.

Deltagarna fick ta del av lärdomarna och erfarenheterna från det pilotprojekt som Svenska Institutet och Karolinska Institutet genomfört. Syftet med projektet är att, genom ökad samverkan, utforma en modell för internationella vetenskapliga möten som stärker lärosätets och destinationens attraktionskraft. Modellen utgör ett strategiskt verktyg för internationalisering, varumärkesarbete och att locka nya forskare.

Det framkom även under mötet att de främsta utmaningarna för att få internationella vetenskapliga möten till svenska lärosäten är saknad av incitament för att åta värdskap, en bristande förståelse för mötens potential, samt en okunskap om vilket stöd som finns att tillgå internt, lokalt och nationellt.

-Tillsammans med våra respektive lärosäten har vi en stor möjlighet att främja Sverigebilden som kunskapsnation och skapa nya viktiga internationella samarbeten, säger Sofie Lidholm, ordförande för Swedish Network of Convention Bureaus

För ytterligare information kontakta:

Sofie Lidholm, ordförande Swedish Network of Convention Bureaus

Telefon: 021-390 119

E-post: ordforande@sncvb.se

Ämnen

 • Internationellt

Taggar

 • exportstrategi
 • svenska institutet
 • karolinska institutet
 • team sweden
 • vetenskapliga möten
 • lärosäten
 • unversitet
 • turism
 • swedish network of convention bureaus
 • stora möten
 • sncvb
 • kongresstäder
 • kongresser
 • convention bureaus
 • convention bureau
 • besöksnäring

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) är en ideell förening, icke vinstdrivande, opolitisk organisation med ändamål att göra Sverige till ett föregångsland inom mötesindustrin.

SNCVB verkar efter två huvudfokusområden; affärsnytta och kunskapsutveckling. 

Presskontakt

Sofie Lidholm

Sofie Lidholm

Presskontakt Ordförande SNCVB 076-569 03 77