Pressmeddelande -

Sverige är världens 14:e mest populära kongressland

Sverige klättrar på världsrankingen gällande kongresser. Med 260 internationella kongresser under 2016 avancerade Sverige från plats 17 år 2015 till plats 14. Detta enligt en färsk rapport från International Congress & Convention Association, ICCA. Stockholm är den stad som ligger högst i Sverige med 101 genomförda internationella kongresser, vilket medförde en klättring från plats 23 till plats 18 i rankingen av kongresstäder. Uppsala redovisar 46 möten och Göteborg 40.

I samband med att ICCA lämnade sin årliga rapport med statistik över internationella kongresser, så publicerar nu Swedish Network of Convention Bureaus, SNCVB, Svensk Kongressrapport 2016. Förutom statistik över internationella kongresser redovisas även fakta om nationella kongresser som genomförts i Sverige 2016.

-Kongresser har en stor betydelse för svensk besöksnäring. Därför är vi glada för att andra året i rad kunna lansera vår kongressrapport. Förutom det ekonomiska värdet som kongresser bidrar till så ger de även en möjlighet att stärka Sverige och svenska destinationers varumärke. Därtill är kongresser samhällsekonomiskt värdefulla för att bygga och överföra kunskap samt attrahera talanger, investerare och företag, säger Sofie Lidholm, ordförande, Swedish Network of Convention Bureaus.

2016 arrangerades det , enligt inrapporterad data, totalt 563 kongresser i Sverige varav 303 nationella och 260 internationella. Totalt deltog ca 190 000 deltagare på kongresserna som tillsammans genererade mer än 292 00 gästnätter. Det turismekonomiska värdet uppskattas till ca 391 miljoner kronor för de nationella kongresserna respektive ca 411 miljoner kronor för de internationella.

-Vi har de senaste åren genomfört undersökningar som visar att en genomsnittlig nationell kongressdeltagare spenderar ca 3 500 kr per dygn. Beräknat på att denna siffra även gäller för de internationella deltagarna så uppskattar vi det totala turistekonomiska värdet av 2016 års inrapporterade kongresser till minst 802 miljoner kronor, fortsätter Sofie Lidholm.

Fakta från Svensk Kongressrapport 2016:

Internationella kongresser:

-Sverige ligger på plats 14 i världsrankingen

-Stockholm, med 101 kongresser innehar plats 18 i den internationella rankingen av kongresstäder. Uppsala ligger på plats 56 med 46 möten och Göteborg på plats 66 med 40 möten.

-260 internationella kongresser arrangerades i Sverige

-Totalt deltog ca 90 400 kongressdeltagare

-Snittdeltagande på de internationella kongresserna var 346

-Majoriteten av kongresserna genomfördes i maj, juni och september

Nationella kongresser:

- 303 nationella kongresser arrangerades

-Flest nationella kongresser genomfördes i Uppsala med 53, därefter Göteborg med 35 och på tredje plats Västerås med 23

-Totalt deltog ca 100 000 kongressdeltagare

-Snittdeltagande på de nationella kongresserna var 311

-Majoriteten av kongresserna genomfördes i april, maj och oktober.

(Stockholm finns inte med i den nationella kongresstatistiken då Visit Stockholms uppdrag är att arbeta internationellt och för därför ingen statistik på nationella möten)

 För mer information:

Sofie Lidholm, ordförande Swedish Network of Convention Bureaus

Mobil 076-569 03 77 E-post: ordforande@sncvb.se

Ämnen

 • Ekonomipolitik

Taggar

 • besöksnäring
 • convention bureau
 • convention bureaus
 • nationella kongresser
 • turismekonomiska effekter
 • icca
 • kongressbyråer
 • kongresser
 • kongresstäder
 • sncvb
 • stora möten
 • swedish network of convention bureaus
 • turism
 • kongressrapport
 • internationella kongresser

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) är en ideell förening vars medlemmar är Convention Bureaus verksamma i Sverige. Föreningens syfte är att driva viktiga frågor för mötesindustrin och verka inom två fokusområden; affärsnytta och kunskapsutbyte. Medlemmar får därför även möjlighet att utbyta kunskap och affärer inom föreningen. Det gemensamma arbetet inom föreningen ökar Sveriges och de enskilda destinationernas attraktivitet inom mötesindustrin. Detta i sin tur bidrar till fler och bättre möten i Sverige.

Presskontakt

Sofie Lidholm

Sofie Lidholm

Presskontakt Ordförande SNCVB 076-569 03 77