Gå direkt till innehåll
Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum.
Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum.

Nyhet -

Det är enkelt att komma i gång med branschvalidering

“Att se minen på de som blivit validerade och glädjen i att de upplever att det kan så mycket mer än de tror och får det bekräftat med ett yrkesbevis”. Det berättar Henrietta Finnborg Bengtson är det roligaste med branschvalidering.

Henrietta Finnborg Bengtson är utvecklare på Nordiskt Valideringsforum och augusti kommer hon att delta på två digitala konferenser som Sobona arrangerar.

Anmäl dig till:

Digital konferens om branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022

Digital konferens om branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022

Berätta lite om vad din dragning(ar) kommer att handla om?

– De kommer att handla om yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen på ditt företag. Jag kommer även att prata om hur de kan använda de framtagna yrkesprofilerna för att säkra kompetensen hos medarbetarna och vid nyrekryteringar och introduktioner, säger Henrietta.

Vad hoppas du att lyssnarna tar med sig från dragningen?

– Att man förstår de olika användningsområdena för yrkesprofilerna och att de kan användas i många olika sammanhang. Jag hoppas även att de blir inspirerade att starta upp validering på företaget och arbeta med att synliggöra lärande på arbetsplatsen.

Hur kommer man i gång och arbetar med validering?

– Man kontaktar Conny Larsson på Sobona, bokar upp uppstartsmöte och planerar för vem som ska vara bedömare och planerar för tidsättning av arbetet, säger Henrietta.

Hur ska man tänka när man utser en bedömare?

– Det är bra med någon som har yrkeserfarenhet eller kännedom om yrkesprofilen. Och att den personen gillar att handleda och stötta medarbetare i lärandet och att personen gillar struktur med ordning och reda. Det är även bra om personen kan ge feedback och hålla uppföljningssamtal under processen.

Vad är en bedömarutbildning?

– Efter en bedömarutbildning (digitalt 4 halvdagar) kan du:

  • Arbeta som Yrkesbedömare i Sobonas branschvalideringsmodeller.
  • Arbeta praktiskt med validering där man säkerställer att kunskaper och färdigheter synliggörs hos medarbetarna.
  • De olika rollerna i den kvalitetsärande processen.
  • Planera och skapa upplägg för arbetsplatslärande med bedömning och erkännande.
  • Säkerställa att det finns transparanta bevis på kunnande i organisationerna utifrån yrkesprofilen.

Som jag har förstått det så har du varit med från början i utvecklingen av en branschvalideringsmodell, vad har varit roligast?

– Att se minen på de som blivit validerade och glädjen i att de upplever att det kan så mycket mer än de tror och får det bekräftat med ett yrkesbevis

Vad hoppas du att lyssnarna tar med sig från dragningen?

– Att det är enkelt att komma igång, man måste bara bestämma sig. Att man får mycket stöd av Sobona och av oss på Nordisk Valideringsforum, avslutar Henrietta.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Conny Larsson

Conny Larsson

Projektledare Inkluderande kompetensförsörjning 08-4527271

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen.
Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Sobona
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Sverige