Gå direkt till innehåll
Värmebölja – en arbetsmiljöfråga

Nyhet -

Värmebölja – en arbetsmiljöfråga

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. I det ingår bland annat att förebygga att klimatet på arbetsplatsen inte innebär risk för ohälsa eller olycksfall.

Att kontrollera arbetsmiljön och åtgärda brister hör till det löpande arbetsmiljö­arbetet enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det innebär att du som arbetsgivare under en värmebölja, ska i samverkan med skyddsombud genomföra en riskbedömning för att förebygga risken för ohälsa och olycksfall bland personalen.

Arbetstagarna är skyldiga att delta, följa gällande rutiner och uppmärksamma arbetsgivaren om de upptäcker fel. Om du som arbetsgivare inte själv äger lokalerna, kan du ställa krav på hyresvärden.

Värmebölja under pågående pandemi

Även denna sommar är det viktigt att vidta åtgärder som minskar hälsoeffekter av både värmebölja och den pågående smittspridningen av covid-19. Åtgärderna som väljs behöver utformas så att de bidrar till att minska båda dessa risker.

Hög värme ökar risken för olyckor

Arbetsförmåga påverkas när hög värme inverkar på både kropp och sinne. Kroppens naturliga svar på hög värme är att sänka arbets­takten för att minska kroppens värme­produktion. Uppmärk­samhet och omdöme försämras och olycksfalls­risker ökar. Humöret påverkas av värme­belastningen på samma sätt som av annan stress. Detta är viktigt att beakta när arbetet leds och fördelas.

Exempel på åtgärder som kan vidtas:

  • Vid användning av fläktar eller annan motsvarande utrustning beakta att fläktarnas luftströmmar inte kan öka risk för smittspridning av covid-19.
  • Skärma av solen vid fönster med persienner, gardiner, solfilm och/eller markis.
  • Stäng av onödiga värmekällor, till exempel maskiner, datorer och belysning som inte används.
  • Uppmuntra att dricka mer vatten än vanligt - köp in vätskeersättning.
  • Ha vattenkannor eller motsvarande med kallt vatten/saft i kylskåpen.
  • Tillåta mer informell klädsel.
  • Begränsa fysiskt tunga arbetsuppgifter om verksamheten tillåter.
  • Uppmana medarbetarna att pausa när det finns möjlighet.
  • Om medarbetare vistas i utemiljö; se om möjligt till att det finns skugga/parasoller eller motsvarande.

Läs vidare

Folkhälsomyndigheten 

MSB

SKR - Beredskap för värmebölja

Vårdgivarguiden

Suntarbetsliv

Arbetsmiljöverket

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Christina Lingdén

Christina Lingdén

Presskontakt Presskontakt 08-452 72 76

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen.
Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Sobona
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Sverige