Pressmeddelande -

Stoppa högerns vårdexperiment!

När den högerstyrda borgerliga regeringen i igår, torsdagen 22 februari, redovisade sitt förslag om att upphäva den s k stopplagen är det inget som förvånar. Även om det var ett av de ”vallöften” de ville tala tyst om. Helst mörka bakom luddigheter om vårdkvalitet och s k valfrihet. Men det förskräcker. Nu liksom då under valrörelsen. Eller som när man i dagarna, i rubrik efter rubrik, tvingas läsa om det vårdkaos deras privatiseringsexperiment i Stockholm lett till. Nu vill de göra hela landet till en experimentverkstad för utförsäljning av allt från vårdcentraler till akutsjukhus. Ja - till och med viktiga forsknings- och kunskapscentrum som några av våra gemensamt finansierade universitetssjukhus. Det de borgerliga under Reinfeldts ledning nu försöker genomföra är med andra ord ett grundskott mot allt det som svensk sjukvård och det svenska välfärdssystemet bygger på. Det vill säga en god hälso- och sjukvård för alla på lika villkor– oavsett ålder, kön, bostadsort, samhällsställning eller betalningsförmåga Det finns idag inga som helst hållbara argument för att upphäva stopplagen och öppna upp för vinstintressen och privata sjukförsäkringar i den svenska vården. Vare sig i Stockholm eller Norrbotten. Konsekvenserna av de borgerliga partiernas ”etableringsfrihet” blir att fler privata vårdgivare etablerar sig i storstäderna eller i tätortsregioner där det är lätt att göra vinst. Norrbotten vinner som exempel inget på att ännu fler läkare etablerar sig på Östermalm i Stockholm. Eller en ort som Pajala vinner inget på en , som skett de senaste åren med, tydlig överetablering av bl a sjukgymnaster och privatläkare i Fyrkanten. Bara de privata vårdetableringarna i fyrkantsområdet kostar Norrbottens läns landsting 100 miljoner kronor per år. Men det faktumet är i sig också en bekräftelse på att den offentligt finansierade vården som den idag är organiserad och styrd ger utrymme för såväl mångfald som konkurrens och valfrihet. Men bara så länge det gynnar patienter och medborgare När det gäller fortsatta satsningar på en solidariskt finansierad, rättvist fördelad och tillgänglig vård för alla finns det däremot inte ens anledning att tala om argument – det handlar om nödvändiga förutsättningar i ett modernt välfärdssamhälle. För oss handlar det nu om fortsatta satsningar på vårdgarantin – tillgängligheten. Det handlar också om fortsatta satsningar på modernisering och utveckling av organisation och verksamhet för att möta upp mot människors behov och även att ta tillvara alltmer förfinade möjligheterna i vården. Men också vilket moderaterna i sin blinda övertro på marknaden helt missat: att vi har en hälso- och sjukvård av internationell toppklass. Vi ligger i täten när det gäller livslängd, vi har en av världens lägsta siffror för spädbarnsdödligheten. Sverige har också en av världens lägsta siffror för dödlighet i hjärtinfarkt. Inget av det här borde inte få vara till salu. Det handlar om enskildas rättigheter och samhällets ansvar. Så med det här som grund och medvetenheten om vilka utmaningar vården står inför – särskilt i ett län som Norrbotten finns bara en slutsats: Privatisering av vår gemensamt uppbyggda och finansierade vård är lika med stöld! Därför: Stoppa stöld – och privatiseringsvågen! Kent Ögren Landstingsråd (s) Lars U Granberg Riksdagsledamot (s) ledamot i Socialutskottet

Socialdemokraterna i Norrbotten

Läs mer om oss på http://www.socialdemokraterna.se/norrbotten
eller följ våra riksdagsledamöters blogg http://www.norrblogg.blogspot.com