Pressmeddelande -

Uttalande från s-gruppen i landstinget

Uttalande
Socialdemokraterna inför landstingsfullmäktige och den allmänpolitiska debatten torsdag 13 oktober 2011

Hela samhället – och alldeles särskilt ett län som Norrbotten – är just nu utsatt för ett enormt förändringstryck som får både kort- och långsiktiga effekter på vår  ekonomi och välfärd. Framför oss har vi en rad stora utmaningar och den absolut största är den demografiska utvecklingen som dramatiskt påverkar våra förutsättningar att ta tillvara möjligheterna till tillväxt och utveckling. 

Men som socialdemokrater i ett län som Norrbotten så oroas vi också av hur bristen på en nationell strategi och politik för utveckling i hela landet. Den borgerliga regeringens politik slår just nu sönder landet och dränerar i realiteten stora  delar av vårt län på tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. Trots att flera av länets näringar är på stark frammarsch  så finns idag i de flesta av våra mindre inlandskommuner inget utrymme för vare sig besparingar eller framtidssatsningar. Nya klyftor växer och fördjupas inte bara mellan regioner i landet utan också mellan kommunerna inom vårt län.

För att kunna ta tillvara vår förutsättningar till utveckling och tillväxt behöver vi därför i Norrbotten göra en historisk kraftsamling. Vi socialdemokrater i Norrbottens landstingsfullmäktige vill nu se ett helt nytt samlat samarbete mellan kommuner - mellan kommuner och landsting - och mellan regioner.

Vi vill kraftfullt arbeta för:
·        En regionbildning som långsiktigt gör oss fler och starkare och därför ger oss nya förutsättningar att ta tillvara utvecklings- och tillväxtmöjligheter också inom nya näringarna som turism, kultur - inte minst för att locka unga att stanna och/eller flytta hit.
·        Helt nya och bättre samarbetsmöjligheter mellan kommunerna i länet för att i samverkan stärka förutsättningarna för utbildning och välfärd.
·        Mer av nationella  investeringar och satsningar i infrastruktur – som Norrbotniabanan! – men också mer offensiva och framtidsinriktade modeller för investeringar i nya näringar
·        En fortsatt egen vårdvalsmodell som inte urholkar den offentligt finansierade vården utan garanterar tillgänglig vård på lika villkor för alla i hela länet.

Vi socialdemokrater i landstinget, Norrbotten vill arbeta för en samlad politik som inte bara kan hantera de nya utmaningar som möter oss utan som också ger oss verktyg att utveckla och stärka framtidsmöjligheterna -  för alla -  i hela länet.

Enligt uppdrag för Socialdemokraterna i landstinget

Kent Ögren                      
Landstingsråd                     
070 528 71 92                   

Britt Westerlund
Landstingsråd
070 539 41 95

Anders Öberg           
Gruppordförande                        
070 609 35 63                    

Agneta Lipkin
V gruppordförande
070 365 62 50

 

 

 

Ämnen

  • Politik

Taggar

  • socialdemokraterna
  • landstingsfullmäktige
  • socialdemokraterna norrbotten
  • landstinget

Regioner

  • Norrbotten

Socialdemokraterna i Norrbotten

Läs mer om oss på http://www.socialdemokraterna.se/norrbotten
eller följ våra riksdagsledamöters blogg http://www.norrblogg.blogspot.com