Pressmeddelande -

458 projekt finansierades genom Arvsfonden 2005

Regeringen överlämnar idag en skrivelse till riksdagen med redovisning av fördelning av medel ur Allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden inrättades 1928 när riksdagen beslutade att avskaffa arvsrätten för kusiner och avlägsnare släktingar. Om en avliden person saknar make eller närmare släktingar och inte har skrivit ett testamente, tillfaller egendomen arvsfonden. Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd av Arvsfonden. Projekten måste vara nyskapande och avse någon av de tre målgrupperna barn, ungdomar eller funktionshindrade. Totalt har 326 miljoner kronor beviljats i projektmedel under 2005, vilket är det högsta belopp som någonsin fördelats inom ramen för verksamheten. I allt väsentligt kvarstår regeringens prioriterade områden för treårsperioden 2006-2008. Det är angeläget att pröva modeller där ideella organisationer, själva eller tillsammans med offentliga samhällsorgan, kan utveckla verksamhet för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Sådan verksamhet bör ges fortsatt prioritet, enligt regeringen. Satsningen på projekt för utveckling av barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande, fortsätter. Även projekt som syftar till att göra FN:s barnkonvention känd prioriteras. Likaså är det angeläget att prioritera projekt som leder till ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Det är mycket svårt att välja mellan alla de ansökningar som kommer in till Allmänna arvsfonden. Men jag är nöjd med årets fördelning av medel och oerhört glad att vi kan stödja så många givande projekt, säger ordföranden i Arvsfondsdelegationen Staffan Bengtsson. Kontakt: Eva Lisskar-Dahlgren Kansliråd Socialdepartementet 08-405 37 52 Anna Karin Wallberg Pressekreterare Socialdepartementet 08-405 52 25 070-630 40 09 ------------------------- Externa länkar ------------------------- Läs mer på Allmänna arvsfondens webbplats (http://www.arvsfonden.se/)

Ämnen

  • Politik