Pressmeddelande -

"De försöker skapa en helt egen verklighetsbild" Arbetslivsminister Hans Karlsson om moderaternas sätt att räkna på arbetslösheten.

Han menar i en intervju i DN att det ligger en dold politisk agenda bakom alliansens sätt att beskriva arbetslösheten. - De måste ha en verklighet som består av hög arbetslöshet och hög sjukfrånvaro för att kunna genomföra ett systemskifte. Nu sjunker både arbetslösheten och sjuktalen och då skarvar de i med sjuka och förtidspensionerade. Innan Hans Karlsson blev arbetslivsminister var han avtalssekreterare på LO. Han menar att det finns stora skillnader på kulturen inom partssystemet och i politiken. - I partssystemet finns en intellektuell hederlighet. Jag har aldrig mött en arbetsgivare i en förhandling som har dolt vad han egentligen vill uppnå. Alliansen vill ha mer marknad och färre regler, men döljer sina avsikter bakom en statistikröra. Hans Karlsson menar i intervjun i DN den 6/5 att den öppna arbetslösheten är det viktigaste måttet. Den visar den grupp som är mest utsatt.

Ämnen

  • Arbetsliv