Pressmeddelande -

Företagshälsovården bör få ägna sig åt sjukvård

Svensk företagshälsovård har sedan statsbidragen i början av 1990-talet togs bort urholkats. Den innehåller nu allt mindre av vård och allt mer av arbetsmiljöövervakning. I den senaste skriften från Socialförsäkringsutredningen "Företagshälsovård på tre ben" diskuteras om en reformerad företagshälsovård skulle kunna ta över en del av det ansvar som nu ligger på försäkringskassorna vid sjukskrivningar. Den slutsats som dras är att detta skulle kräva ett radikalt omtänkande från såväl statens sida som från arbetsmarknadsparterna kring vad man vill ska åstadkommas genom företagshälsovård. Till skillnad från vad som i dag gäller måste då företagshälsovården få möjlighet att utföra ett riktigt patientarbete. - Facit är tydligt; de sjukförsäkringssystem som fungerar väl har ofta en fungerande frontorganisation ute i arbetslivet som också ger viss vård. Bra exempel är Finland och Tyskland, kommenterar utredaren Anna Hedborg. De synpunkter som utvecklas i skriften bygger på att, som diskuterats i en tidigare skrift från utredningen, arbetsmarknadens parter skall fås att i lönebildningen ta tydligare hänsyn till sjukskrivningskostnaderna. - Lägger man ett kostnadsansvar på parterna bör man också erbjuda dem medel att genom förebyggande arbete hålla sina kostnader nere. Det är själva poängen. Få av de frågor som vi diskuterar i utredningen förutsätter så starkt ett positivt deltagande från såväl arbetsgivar- som löntagarorganisationer, säger Anna Hedborg. Skriften finns på utredningens hemsida: www.sou.gov.se/socialforsakring Kontakt: Petter Odmark Utredningssekreterare 08-4052696 070-7930400 petter.odmark@social.ministry.se För kommentarer: Anna Hedborg, särskild utredare 08-405 41 74 Jan Bröms, utredningssekreterare 08-405 42 13 070-750 25 38 ------------------------- Externa länkar ------------------------- Socialförsäkringsutredningens webbplats (http://www.sou.gov.se/socialforsakring/)

Ämnen

  • Politik