Pressmeddelande -

Försöksverksamhet i sex kommuner - Jönköping, Katrineholm, Linköping, Mark, Säffle och Tyresö.

Regeringen har idag beslutat att sex kommuner ska delta i en försöksverksamhet för att pröva nya former för vuxenutbildningar som motsvarar Omvårdnadsprogrammet med inriktning mot äldreomsorg. De kommuner som deltar är Jönköping, Katrineholm, Linköping, Mark, Säffle och Tyresö. - Detta är ett led i att få ett nationellt kompetenssystem för äldreomsorgen, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. - Satsning på kompetensutveckling av personalen är den enskilt viktigaste insatsen för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Nu deltar 250 av landets kommuner i kompetensutveckling inom ramen för Kompetensstegen. Bland de vanligaste utvecklingsområdena för denna personalnära kompetensutveckling är demensvård och mat/näring. - Det är betydelsefullt att få fram ett nationellt gångbart kompetenssystem, och det är den viktiga försöksverksamhet som nu startar i sex kommuner. De sex kommunerna kommer bedriva verksamhetsbaserad utbildning. Utbildningsinsatserna är baserade på mindre kunskapsområden/moduler och genomförs med ett problembaserat förhållningssätt. Den modell som utarbetats av Kompetensstegen utgår ifrån en kombination av individuellt och organisatoriskt lärande och formellt och informellt lärande. Kontaktpersoner i dessa kommuner (och andra) nås via Kompetensstegen, hemsidan eller Marie Antman, 070-698 86 06. Kontakt: Ingemar Olsson Pressekreterare hos Ylva Johansson 08-405 33 72 070-302 08 22 registrator@social.ministry.se

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag