Pressmeddelande -

Höjt inkomsttak i sjuk- och föräldraförsäkringen

I dag, den 17 maj har riksdagen beslutat om höjt inkomsttak i sjuk- och föräldraförsäkringen. Från och med den 1 juli 2006 höjs inkomsttaket från 7,5 till 10 prisbasbelopp. Det innebär att inkomsttaket höjs från drygt 24 800 kronor till 33 000 kronor per månad. Höjningen gäller såväl föräldrapenningen för föräldraledighet samt den tillfälliga färäldrapenningen som betalas ut för vård av sjukt barn, havandeskapspenning samt för de 10 så kallade pappadagarna. Höjningen av taket gäller för alla barn vars föräldrar har dagar kvar att ta ut inom föräldraförsäkringen. För dagersättning av föräldrapenningen innebär det en ökning från 652 kronor till maximala 870 kronor per dag. Anledningen till höjningen är att en allt större grupp har inkomster över det gällande inkomsttaket. I år beräknas det gälla för 1,4 miljoner arbetstagare. - Regeringens mål är att det samlade uttaget av föräldrapenningen ska vara jämställt mellan kvinnor och män. En höjning av inkomsttaket kan vara ett sätt att öka uttaget av dagar bland de pappor som idag har inkomst över taket, säger socialminister Berit Andnor (s) I propositionen föreslås också att lägstanivån inom föräldrapenningen ska höjas från 60 kronor till 180 kronor per dag från och med den 1 juli 2006. Förändringen av lägstanivån föreslås gälla för barn födda efter den 30 juni 2006. Kontakt: Anna Karin Wallberg Pressekreterare hos Berit Andnor 08-405 52 25 070-630 40 09 registrator@social.ministry.se ------------------------- Relaterade publikationer ------------------------- Prop. 2005/06:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning (http://www.regeringen.se/sb/d/5692/a/60667)

Ämnen

  • Politik