Pressmeddelande -

Insatser mot utsatthet är god narkotikapolitik

Regeringens narkotikapolitiska samordnare, Björn Fries, ställer sig mycket positiv till de satsningar på barn och ungdomar som presenteras i uppgörelsen om vårbudgeten. -Allt som görs för att minska ungdomars utsatthet är god narkotikapolitik, säger Björn Fries. Regeringen och samarbetspartierna föreslår i vårpropositionen en satsning på 250 miljoner kronor till barn- och ungdomspsykiatrin för att öka tillgängligheten och etablera ett nationellt kunskapscentrum. -Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar risken för missbruk av alkohol och narkotika och ju tidigare insatserna görs desto större chans har samhället att rädda människor från missbruk , säger Björn Fries. Björn Fries oroas av den ökande psykiska ohälsan bland barn- och ungdomar och pekar på statistik från sjukhuset Maria ungdom i Stockholm. -Över hälften av de flickor som kommer till mottagningen efter att ha gripits av polisen för ringa narkotikabrott har depressiva drag. Mer än en fjärdedel har självmordstankar. I vårpropositionen föreslås också att 1000 resurspersoner med utländsk bakgrund ska anställas på skolor i segregerade områden för att ge stöd i undervisningen och bidra till att fler ungdomar går ut skolan med fullständiga betyg. -Att växa upp i ett segregerat bostadsområde är en av flera riskfaktorer som kan leda till missbruk. Resurspersoner i skolan ett steg i rätt riktning för att stärka det sociala skyddsnätet runt unga människor, säger Björn Fries. Kontakt: Ted Bergdahl Pressansvarig 08-405 22 36 0703-22 53 35 ted.bergdahl@social.ministry.se

Ämnen

  • Politik