Pressmeddelande -

Kaos och kostnadsökningar i vården med de fyra borgerliga partiernas förslag

- De fyra borgerliga partierna har föreslagit att sjukskrivna ska lämna sjukintyg från första dagen, men de redovisar inte de kostnader och det kaos inom vården deras förslag kommer medföra, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. - Varje vecka sjukskriver sig över 70 000 människor. Med de borgerligas förslag kommer det kräva mängder läkare som arbetar på heltid med att skriva ut sjukintyg åt dem. - Om en läkare ska ägna minst tio-femton minuter åt varje patient för att skriva sjukintyg för enkla åkommor som vanlig influensa, eller feber och förkylning, eller magsjuka, eller mensvärk så kommer det orsaka köer och belasta sjukvården med kaos och höga kostnader för vården. - Samtidigt kommer det tränga ut patienter med medicinska behov. Patienter som är allvarligt sjuka och som behöver läkarvård får då stå tillbaka för att läkare ska skriva sjukintyg till förkylda. - Beräkningar visar att om de borgerligas förslag blir verklighet kan det bli 2 miljoner extra läkarbesök per år eller mer. Det motsvarar ungefär två tusen läkare som på heltid träffar patienter som egentligen inte har medicinska behov att träffa läkare. - Två tusen läkare, plus administration, kommer kosta miljardbelopp för den svenska sjukvården - och tränga undan andra medicinska behov. Det är misshushållning med vårdens personal. - De borgerliga föreslår också att försäkringsläkarna ska kontrollera alla sjukintyg som kommer till försäkringskassan. - Detta är helt orimliga förslag. Vårdcentraler kommer överbelastas, kostnaderna kommer stiga och patienter med verkliga medicinska behov kommer i skymundan. De borgerligas förslag skapar köer, när man borde korta köer, säger Ylva Johansson. Kontakt: Ingemar Olsson Pressekreterare hos Ylva Johansson 08-405 33 72 070-302 08 22 registrator@social.ministry.se

Ämnen

  • Politik