Pressmeddelande -

Lars Rekke får fortsatt förhandlingsuppdrag

Regeringen har idag bemyndigat folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson att utse en statlig förhandlare för att upprätta produktion av influensavaccin i Sverige. Syftet är att säkra vaccintillgången i händelse av en eventuell pandemi. Generaldirektör Lars Rekke kommer att utses till förhandlare. Vidare ska en referensgrupp för förhandlingarna tillsättas med företrädare för Socialdepartementet, Finansdepartementet och Näringsdepartementet. Statssekreterare Annika Nilsson kommer att företräda Socialdepartementet i referensgruppen. Regeringens beslut är en uppföljning av slutsatserna i den rapport om förutsättningarna för vaccinproduktion i offentligt-privat samarbete som Lars Rekke lade fram i slutet av mars i år. Bakgrunden till övervägandena om produktion i Sverige är att den globala kapaciteten att tillverka influensavaccin förväntas vara otillräcklig vid en eventuell pandemi. Regeringen har därför uppmärksammat att det inte är säkert att Sverige får tillgång till de mängder vaccin som skulle behövas. En inhemsk tillverkning av influensavaccin skulle öka förutsättningarna att vaccinera Sveriges befolkning i ett tidigt skede. Produktion av influensvaccin i Sverige är ett av de alternativ för nordisk samverkan om vaccinförsörjning vid en eventuell pandemi som övervägs inom ramen för Nordiska ministerrådets arbete. - Regeringens beslut innebär att staten nu kan gå in i sakförhandlingar med ett antal företag som visat intresse för vaccinproduktion i Sverige, säger Morgan Johansson. Kontakt: Stefan Sjöquist Pressekreterare hos Morgan Johansson 08-405 29 38 070-228 70 99 registrator@social.ministry.se Bo Pettersson Departementssekreterare 08-405 46 46 ------------------------- Läs mer ------------------------- Läs mer om beredskap för pandemisk influensa (http://www.regeringen.se/sb/d/2389/a/51911) ------------------------- Relaterade publikationer ------------------------- Rapport om tillverkning av influensavaccin i Sverige (http://www.regeringen.se/sb/d/6565/a/61454)

Ämnen

  • Arbetsliv