Pressmeddelande -

Nationellt råd för organ- och vävnadsdonation inrättas den 1 januari 2005

I en proposition som beslutades idag föreslår regeringen att sjukhus och enheter där ingrepp för transplantation får göras ska ha tillgång till en donationsansvarig läkare och en kontaktansvarig sjuksköterska med uppgift att förbereda för donationer och ge stöd och information till avlidnas närstående. Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation inrättas vid Socialstyrelsen den 1 januari 2005. Rådet ska: · vara en central kunskapsbank i donations- och transplantationsfrågor · ha en opinionsbildande roll och svara för att allmänheten och massmedia får kontinuerlig information i donationsfrågor · följa utvecklingen inom sjukvården i donations- och transplantationsfrågor och ta de initiativ den kan ge anledning till · utforma vissa gemensamma riktlinjer för arbetet som donationsansvarig läkare och kontaktansvarig sjuksköterska · ansvara för Donationsregistret Organdonationer räddar liv! Genom detta förslag stärker vi nu beredskapen inom svensk sjukvård, samtidigt som arbetat med organdonationer breddas och systematiseras, säger socialminister Lars Engqvist. Apoteket AB ska få ett nationellt ansvar för informationsförsörjningen när det gäller donation och transplantation av organ och vävnader. Information om organ- och vävnadsdonation och anmälningar till Donationsregistret kommer att lämnas i olika sammanhang, bl.a. av Försäkringskassan. Kontakt: Refik Sener Pressekreterare 08 - 405 33 72 070-335 33 72 registrator@social.ministry.se Lars Grönwall Ämnessakkunnig 08-405 23 60

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel