Pressmeddelande -

Nolltolerans för att "hamna mellan stolarna"

Regeringen ger i dag Försäkringskassan i uppdrag att i samråd med arbetsförmedlingen senast den 30 maj säkerställa att sjukskrivna som ska återgå till att söka arbete, får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Under senare tid har situationer uppstått där det brustit i kontakten mellan Försäkringskassan och arbetsförmedlingen i samband med att människor lämnat sjukförsäkringen. Den enskilde "hamnar mellan stolarna". - Regeringen budskap är kristallklart - här råder nolltolerans. Det är oacceptabelt att en enda person hamnar i den här situationen, säger arbetslivsminister Hans Karlsson. - Det är viktigt att rätten till sjukpenning prövas, men den som inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen ska få hjälp tillbaka till arbetslivet. Den som saknar arbetsgivare ska få stöd att gå vidare genom arbetsförmedlingen. Försäkringskassan och arbetsförmedlingen ska tillsammans med den enskilde, bereda övergången till arbete. Genom uppdraget vill regeringen säkerställa att gällande rutiner tillämpas av myndigheterna i varje enskilt ärende, säger arbetslivsminister Hans Karlsson. Kontakt: Åsa Gunnarsson Pressekreterare hos Hans Karlsson 08-405 12 65 070-267 84 26

Ämnen

  • Politik