Pressmeddelande -

Ny skrivelse från regeringen: Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och hållbar tillväxt

Regeringen har idag beslutat om en folkhälsopolitisk skrivelse. Det är en uppföljning av den folkhälsopolitiska proposition som riksdagen antog våren 2003. Skrivelsen har tagits fram i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Regeringen beskriver det allmänna folkhälsoläget. Några fakta: - Medellivslängden ökar stadigt, och ligger på 78,8 år för män och 82,7 år för kvinnor. Det är den högsta någonsin. - Spädbarnsdödligheten fortsätter att minska, och har halverats sedan år 1984. - Antalet cancerfall ökar långsammare, och dödligheten minskar. Också risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Båda kan sättas i samband med andelen rökare i landet minskar. Andelen är nu all-time-low. Samtidigt finns det också orostecken i form av t.ex. ökad psykisk ohälsa bland framför allt unga flickor. Andelen 15-åriga flickor som uppger sig ha psykiska besvär har ökat kraftigt. I skrivelsen understryks folkhälsopolitikens roll för uthållig tillväxt genom att investeringar i hälsa medverkar till att främja produktivitet, motverkar sjukfrånvaro och stimulerar barns inlärningsförmåga. -Hälsoläget i Sverige är generellt sett gott. Sverige ligger i världstoppen när det gäller medellivslängd, spädbarnsdödligheten tillhör den lägsta i världen. Vi ser också en minskad dödlighet i cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Men samtidigt råder det stora och oacceptabla orättvisor i hälsa som grundar sig på kön, klass och etnisk bakgrund. Jag är också oroad över den psykiska ohälsan bland unga flickor som kan sättas i samband med till exempel ökad stress och press i skolan. Elevhälsan måste därför fortsatt prioriteras, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson. Kontakt: Stefan Sjöquist Pressekreterare hos Morgan Johansson 08-405 29 38 070-228 70 99 registrator@social.ministry.se Kicki Mäler Politiskt sakkunnig 08-405 14 35 070-545 17 88 registrator@social.ministry.se Harald Perby Kansliråd 08-405 20 41 ------------------------- Läs mer ------------------------- Läs mer om mål för folkhälsan (http://www.regeringen.se/sb/d/2531)

Ämnen

  • Politik