Pressmeddelande -

Oroväckande stöd för smuggling

Sex av tio svenskar är beredda att köpa alkohol av vänner som handlat utomlands, något som enligt lagen räknas som smuggling. Det visar den Temo-undersökning som genomförts på uppdrag av Svenska Bryggareföreningen. - Vi vet att privatimporterad alkohol i många fall säljs vidare till ungdomar och det gör smugglingen särskilt allvarlig, säger Håkan Wrede, kanslichef på Alkoholkommittén. En tredjedel av all alkohol som förs in i landet säljs vidare och hamnar därmed på den svarta marknaden. Fyra av tio ungdomar i åldern 16-19 år har någon gång det senaste året köpt olaglig utlandssprit, enligt en undersökning som Alkoholkommittén lät göra i september 2005. Av dem som köpt alkohol under det senaste året uppger hälften att de köpt den i en lägenhet, ett garage eller någon annan lokal. Tre av tio köper genom att ringa någon som levererar. - Vuxna som säljer alkohol till minderåriga utsätter ungdomarna för stora risker. Det finns ett tydligt samband mellan tidig debut och missbruk, säger Håkan Wrede. All forskning visar att det effektivaste sättet att motverka alkoholmissbruk och alkoholskador bland ungdomar är att begränsa tillgängligheten på alkohol. Därför måste samhället reagera mot försäljningen av privatimporterad alkohol. - Som vuxna utgör vi förebilder för ungdomar. Genom att sälja och köpa privatimporterad alkohol ger vi signaler om att handeln är okej. Det är den inte, tvärtom är den förbjuden enligt lag, säger Håkan Wrede. Kontakt: Ted Bergdahl Pressansvarig Telefon: 0703-225335 E-post: ted.bergdahl@social.ministry.se

Ämnen

  • Politik