Pressmeddelande -

Pressinbjudan till drogkonferens med genusperspektiv

Socialdepartementet Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika, Ungdomsstyrelsen och Stiftelsen Kvinnoforum Alkoholkommittén arrangerar tillsammans med Mobilisering mot narkotika, Ungdomsstyrelsen och Stiftelsen Kvinnoforum konferensen "Tonåringar, sprit och knark - ett genusperspektiv på förebyggande arbete". Konferensen som äger rum på Quality hotel i Nacka 8-9 maj syftar till att sätta fokus på skillnaderna mellan flickor och pojkar när det gäller risk- och skyddsfaktorer. Alkoholkonsumtionen bland flickor i årskurs 9 har de senaste tre åren ökat från 2,9 liter 100-procentig alkohol/år till 3,2 liter. Den här utvecklingen gör att flickornas konsumtion i stort sett är i kapp pojkarnas. Forskning visar också att vissa flickor tenderar att dricka mycket mer än tidigare samtidigt som fler dricker lite eller inget alls. Med andra ord - polariseringen ökar och en liknande tendens märks också när det gäller ungdomars narkotikaanvändning. Konferensen "Tonåringar, sprit och knark - ett genusperspektiv på förebyggande arbete" utgår ifrån aktuell forskning och vänder sig till drogsamordnare, politiker och andra som möter tonåringar i sitt dagliga arbete. Bland de medverkande kan nämnas Jämställdhetsombudsmannen, JÄMO Claes Borgström och regeringens jämställdhetsutredare Gertrud Åström. På konferensen finns möjlighet att delta i en rad seminarier. Bland annat kommer representanter för Sävsjö och Haparanda kommuner att berätta om projektet "Upptäck flickorna" vars målsättning är att utveckla och fördjupa det drogförebyggande arbetet utifrån ett gender- och empowermentperspektiv. Kontakt: Ted Bergdahl pressansvarig Alkoholkommittén 0703-225335 E-post: ted.bergdahl@social.ministry.se Lisa Modée Ungdomsstyrelsen 08-56621945

Ämnen

  • Politik