Pressmeddelande -

Socialministern till Europarådets konferens om familjepolitik

Pressmeddelande 12 maj 2006 Socialdepartementet På inbjudan av Portugal genomförs den 16-17 maj en återkommande konferens om familjepolitik i Lissabon. Socialminister Berit Andnor (s) deltar som Sveriges representant. Konferensen kommer att behandla familjepolitiken mot bakgrund av den demografiska situationen i Europa där allt färre barn föds medan de äldre i befolkningen blir allt fler. Viktiga frågeställningar är olika länders förutsättningar för föräldraskap samt möjligheterna att förena arbete och familjeliv. - Jag kommer att lyfta fram hur vi i Sverige genom världens bästa föräldraförsäkring, en bra och allmän barnomsorg och en generell välfärdspolitik lyckats hålla uppe födelsetalen. I Sverige kan både män och kvinnor kombinera barn med arbete och det är jag mycket stolt över att få berätta om för övriga europeiska länder, säger socialminister Berit Andnor (s). Kontakt: Kerstin Ödman Kansliråd 08-405 22 46 070-312 28 08 Anna Karin Wallberg Pressekreterare 08-405 52 25 070-630 40 09

Ämnen

  • Politik