Pressmeddelande -

Stor satsning på det alkoholförebyggande arbetet inom primärvården

Regeringen har idag beslutat att bevilja 17 555 000 kronor som stöd till olika alkohol- och drogförebyggande insatser. Nästan 17 miljoner kronor avsätts för att utveckla det alkoholförebyggande arbetet i landstingens primärvård. - Det är viktigt att primärvården kan förebygga alkoholmissbruk. Därför vill regeringen stödja de landsting som satsar på utbildning och kompetensutveckling kring alkoholfrågor för personal inom primärvården, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson. Regeringen vill stödja verksamhet som utvecklar strukturer för det alkoholpreventiva arbetet, fortbildning av de olika yrkesgrupper som är verksamma inom primärvården och kunskapsutveckling som syftar till att utveckla rutiner och system för uppföljning. En förutsättning för att bidrag ska kunna utgå är att landstingen själva svarar för minst hälften av kostnaderna för detta utvecklingsarbete. Satsningen har nått ut till så gott som samtliga landsting. Regeringen har också beslutat att bevilja länsstyrelsen i Östergötlands län 585 000 kronor för projektarbete med ansvarsfull alkoholservering. Projektets övergripande målsättning är att färre kraftigt berusade personer eller underåriga serveras alkohol på krogen samt att det alkoholrelaterade våldet ska minska. Samtliga 13 kommuner i länet kommer att erbjudas utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Kontakt: Stefan Sjöquist Politiskt sakkunnig 08-405 29 38 070-228 70 99 registrator@social.ministry.se Susanne Kuritzén Departementssekreterare 08-405 17 17

Ämnen

  • Politik