Pressmeddelande -

Veckobrev från Berit Andnor: Ballonger och serpentiner, pukor och trumpeter

Föräldraförsäkringen fyller 30 år i år. Det är väl värt att uppmärksamma vilket också gjordes genom ett seminarium i tisdags. Också media har uppmärksammat födelsedagen. Uppmärksamheten har i första hand handlat om varför papporna tar ut så liten del av försäkringen och hur man ska komma tillrätta med det. Det är förstås rätt naturligt att vi alla fokuserar på och diskuterar hur försäkringen kan bli ännu bättre. Men jag tror att de flesta av oss är överens om att föräldraförsäkringen också är värd att fira med ballonger och trumpeter. Den svenska föräldraförsäkringen är unik. Den gör det möjligt för både kvinnor och män att kombinera barn och arbete. Idag tar nog många av oss för givet att ingen ska behöva välja mellan att skaffa barn och att arbeta. Många av dem som är årsbarn med försäkringen har idag egna barn eller planerar att skaffa barn. För dem är det en självklarhet att vara hemma med barnet och sedan återgå till arbetslivet. En föräldraförsäkring som är knuten till förälderns inkomst och dagis av hög kvalitet gör det möjligt att kombinera barn och arbete. Så är det inte i andra länder, med undantag för de nordiska. Vi vet att kvinnors möjlighet till egen försörjning, till ett arbete, har stor betydelse för viljan att skaffa barn. I år beräknas varje kvinna i Sverige föda 1,78 barn. Det kan jämföras med Tyskland där motsvarande siffra är 1,2 barn per kvinna och där hälften av familjerna med akademisk utbildning faktiskt avstår från att skaffa barn. Lika låga tal finns också för Spanien, Italien, Portugal och flera andra europeiska länder. Men inget är så bra att det inte kan göras bättre. Ett stort bekymmer är att papporna är föräldralediga i så liten utsträckning. Det har förstås flera orsaker. En är att män generellt sett tjänar mer än kvinnor och att familjerna därför förlorar mer pengar om mannen är ledig. Det märks särskilt tydligt om föräldrarna har låga inkomster och varje hundralapp därför betyder mycket. En annan viktig faktor är attityder och värderingar som ju påverkar hur det ser ut på arbetsplatsen. Många föräldralediga möter tyvärr negativa attityder inte bara från arbetsgivaren utan också från arbetskamrater. Här borde arbetsmarknadens parter kunna göra betydligt mer än vad som görs idag. Att skapa ett barnvänligt arbetsliv där föräldralediga medarbetare ses som en tillgång borde var en mer prioriterad uppgift. Vi får inte heller glömma bort att det också handlar om att se föräldraförsäkringen ur barnets perspektiv. Barn har rätt till båda sina föräldrar. Och barn har rätt till en trygg och bra uppväxt Redan idag är föräldraförsäkringen delad med hälften var till mamman och pappan, med en möjlighet att överlåta tid till den andre föräldern. Förutom de två pappa- och mammamånaderna förstås, som inte går att avstå. Vi vet att pappamånaden har stor betydelse för att öka antalet dagar som papporna tar ut. Frågan är nu vad vi kan göra mer för att få en jämnare fördelning. Jag tror att det är viktigt att så många som möjligt kommer till tals i den debatten och att vi noga funderar över vad som är bäst. Min uppfattning är att det faktiskt är bra att diskutera, ta del av andras åsikter, lyssna och tänka innan man fattar beslut. Därför har jag tillsatt en utredning som ska se över hur pappornas uttag ur föräldraförsäkringen kan öka. Utredningen ska arbeta utåtriktat för att skapa debatt och öka kunskaperna om hur föräldraförsäkringen fungerar. Jag ser fram mot en spännande tid med debatter, förslag, åsikter och synpunkter om hur vi kan göra världens bästa föräldraförsäkring ännu bättre. Själv är jag tveksam till att individualisera föräldraförsäkringen. Hur blir det i sådanan fall för en ensamstående förälder? Ska de de få 6 eller 7 månader de också? Vi vet att det tyvärr är tid som fryser inne för barnen pga att papporna inte tar ut den reserverade tiden de har. Hela 25 % av papporna tar inte ut en enda dag av de 10 sk pappadagarna. 15% av av alla barn födda 95 gick miste om en månads tid med sin pappa pga att de inte tog ut den reserverade månaden. Jag tycker det är ett problem att den reserverade tiden inte innebär att den också tas ut. Det är bla sådana här frågor som jag vill ska prövas i utredningen och diskuteras ordentligt innan vi ändrar en försäkringen som får sägas fungera ganska bra. Utöver detta så anser jag att det är nödvändigt att vi höjer det så kallade taket i föräldraförsäkringen. Kontakt: Pia Magnusson Politiskt sakkunnig 08-405 13 80 070-689 12 93

Ämnen

  • Politik