Gå direkt till innehåll

Kontakt

Boel Holgersson

Boel Holgersson

Ordförande i socialnämnden 0121-18521

Martin Sjölander

Kommunstyrelsens ordförande 0121-187 40

Magnus Hanberth

Ekonomichef 0121-182 79

Pernilla Karlsson

äldrekonsulent 0121-182 74

Enver Memic

Teamledare för bygglov 0121- 186 71

Theres Stark

VA- och renhållningschef 0121-187 88

Lina Gregersdotter

Presskontakt Stadsarkitekt 0121-186 14

Börje Natanaelsson

Presskontakt Ordförande, samhällsbyggnadsnämnden 0121-187 76

Therése Eklöf

Presskontakt 0121-183 37
Kommunikationskontoret

Kommunikationskontoret

Presskontakt 0121-181 55 / 0121-182 97