Pressmeddelande -

Ny teknik ersätter olja med bränsle från pappersmassatillverkning

Forskningsföretaget STFI-Packforsk kallar till presskonferens i Stockholm måndag den 29 maj. Då går startskottet för företaget Lignoboost. Det är ett företag som tar ett forskningsgenombrott ett steg vidare till verklig produktion. Tekniken är resultatet av flera års svensk forskning som möjliggör ersättning av stora mängder eldningsolja med förädlade biprodukter från framställning av pappersmassa. I ett första steg kommer den nya tekniken bidra till el och värme i centrala Stockholm. Tid för presskonferensen: klockan 11.00 den 29 maj Plats: STFI-Packforsks huvudkontor, Drottning Kristinas väg 61 Vid presskonferensen närvarar: Leif Brodén, ordförande i STFI-Packforsk samt koncernchef för Södra Thomas Johannesson, VD för STFI-Packforsk Anders Engström, VD för Lignoboost AB Eva-Katrin Lindman, inköpschef och ansvarig för forskning och utveckling på Fortum Peter Axegård, chef för Fiber, Massa och Energi på STFI-Packforsk I samband med presskonferensen erbjuds en lättare lunch, under vilken det finns möjlighet att träffa flera av de inblandade i Lignoboost-projektet. Anmälan görs till: Elisabet Jepson, telefon: 08-676 7364 e-post: elisabet.jepson@stfi.se Hjärligt välkommen! STFI-Packforsk, som forskar inom massa, papper, grafisk media, förpackningar och logistik, samägs av de ledande svenska skogsindustriföretagen och den svenska staten. Finansieringen av Lignoboost och dess demonstrationsanläggning, delas av STFI-Packforsk, skogsindustriföretagen Södra och Stora-Enso, Fortum samt Statens Energimyndighet.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag