Pressmeddelande -

Södra höjer massapriset till 690 dollar per ton

Södra höjer priset på blekt barrsulfatmassa med 40 dollar ton till 690 dollar. Höjningen gäller från och med den 1 juni. - Massamarknaden har kontinuerligt stärkts under året. Efterfrågan av både papper och massa är god och lagren av massa hos både producenter och konsumenter är på en låg nivå, säger Ulf Edman, VD för Södra Cell International. - Samtidigt börjar det märkas att produktionskapacitet i marknaden försvinner, fortsätter Ulf Edman. Ytterligare information: Ulf Edman, vd Södra Cell International, 070-677 87 69 Per Braconier, informationsdirektör, 070-534 51 66

Ämnen

  • Ekonomi, finans