Pressmeddelande -

Södra stärker sin inköpsorganisation

Södra samordnar huvuddelen av sina inköp i en ny koncerngemensam inköpsorganisation. Beatrice Kämpe-Nikolausson, 34, utses till inköpsdirektör och kommer att leda arbetet i den nya inköpsorganisationen. Hon har arbetat tio år på Södra i olika befattningar och är i dag ekonomidirektör på Södra Cell. Beatrice Kämpe-Nikolausson ingår från och med den 1 augusti i Södras koncernledning. Arbetet med att samordna inköp har redan påbörjats inom Södra Cell. Övriga affärsområden och staber kommer att integreras successivt. Målet är att ha den nya organisationen i full drift från och med den 1 juli 2007. Inköpsorganisationen ansvarar för alla inköp, förutom inköp av träråvaror och entreprenadtjänster för avverkning och skogsvård. För ytterligare information: Beatrice Kämpe-Nikolausson, 070-692 43 64 Per Braconier, informationsdirektör, 070-534 51 66

Ämnen

  • Industri, tillverkning