Gå direkt till innehåll
Håkan Lord, CEO SoftOne Group, tillsammans med Dinindu Udara, CEO and CTO Xoft Technologies Pvt Ltd, och hans team i Sri Lanka.
Håkan Lord, CEO SoftOne Group, tillsammans med Dinindu Udara, CEO and CTO Xoft Technologies Pvt Ltd, och hans team i Sri Lanka.

Pressmeddelande -

SoftOne expanderar i Sri Lanka

Under 2021 investerade SoftOne Group genom det till 50% ägda bolaget Xoft Technologies Pvt Ltd. Målsättningen är att långsiktigt växa verksamheten och utvecklingskapaciteten. SoftOne Groups CEO och grundare Håkan Lord har besökt våra nya kollegor i Sri Lanka.

Vi konstaterar att Sri Lanka är ett spännande land kulturellt och som turistland. Men man har även den högsta läskunnigheten i Asien och satsar kraftfullt sedan många år på utbildning inom IT-sektorn. Varje år utexamineras ett mycket stort antal utvecklare från universiteten. Dessutom är Sri Lanka Asiens äldsta demokrati med stabilitet och långsiktighet mellan företag och anställda. Många svenska företag har över åren etablerat verksamhet framgångsrikt i Sri Lanka och ett mycket stort antal anställda finns inom utveckling av Affärssystem.

Håkan Lord, CEO och grundare SoftOne Group säger ”Vi har på relativt kort tid onboardat teamet i Colombo att vara en integrerad del i SoftOne utvecklingsprocess och vi kan konstatera en mycket hög teknisk kompetens i kombination med att samarbetet fungerar mycket väl. Dessutom finns domänkunskap inom affärssystem. Våra gemensamma planer är att fördubbla verksamheten i Colombo de närmaste åren.”

Dinindu Udara, CEO Xoft Technologies Pvt Ltd säger ”Vi uppskattar att vara en integrerad del av SoftOne Group utvecklingsorganisation och vi konstaterar att SoftOne GO Affärsplattform ligger långt fram tekniskt. Vi brinner för att arbeta med det senaste i teknologi och att vara med och bidraga i ett internationellt sammanhang.”

Xoft Technologies Pvt Ltd är ett utvecklingsbolag specialiserat inom Microsoft och dotnet med såväl fullstackutvecklare som QA, som har sitt kontor i Pannipitiya i Colombo, Sri Lanka. CEO och tillika CTO är Dinindu Udara. Utvecklingsteamet i Colombo jobbar digitalt enligt SoftOne utvecklingsprocess tillsammans med kollegorna i utvecklingsteamen i Stockholm, Söderhamn och Helsingfors.

SoftOne is expanding in Sri Lanka

SoftOne Group invested during 2021 through the 50% owned company Xoft Technologies Pvt Ltd. The goal is to grow the business and development capacity in the longterm. SoftOne Group's CEO and founder Håkan Lord has visited our new colleagues in Sri Lanka.

We have discovered that Sri Lanka is an exciting country with a rich culture. But it also has the highest literacy rate in Asia and has been investing heavily formany years in education in the IT sector. Every year a large number of developers graduate from Universities. In addition, Sri Lanka is Asia's oldest democracy with stability and long-term perspective in between companies and employees. Many Swedish companies have over the years established operations successfully in Sri Lanka and a large number of employees are within the development of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems.

Håkan Lord, CEO SoftOne Group says 'In a relatively shorttime, we have onboarded the team in Colombo to be an integrated part of the SoftOne development organization. And we can ascertain that the team in Colombohas a very higt level of technical competence in combination with that the collaboration works very well.'

Dinindu Udara, CEO and CTO Xoft Technologies Pvt Ltd says ‘We appreciate being a part of the SoftOne Group development organisation and we confirm that SoftOne GO ERP platform is technologically advanced. We are passionate about working with the latest technology and being able to contribute in an international context.'

Xoft Technologies Pvt Ltd is a Software Development Company for dotnet with both full-stack developers and QA and has its office in Pannipitiya, Colombo, in Sri Lanka. The CEO, Dinindu Udara, and the development team in Colombo work together with the development teams at the offices in Stockholm, Söderhamn and Helsinki.

Ämnen


SoftOne Group är en nordisk företagsgrupp som erbjuder affärsplattformen SoftOne GO, en SaaS-plattform med delsystem för såväl tid, bemanning, lön och HR som försäljning, ekonomi, logistisk och projektredovisning. SoftOne GO är en marknadsledande helhetslösning i molnet. Vi är idag ledande leverantör i Norden till hantverkare och handeln. Bland kunderna finns även redovisningsbyråer, industri och tjänsteproducerande företag.

Presskontakt

Håkan Lord

Håkan Lord

Presskontakt VD SoftOne AB Koncernchef 070-264 84 15

Ledande leverantör av molnbaserad affärsplattform

SoftOne Group är en nordisk företagsgrupp som erbjuder affärsplattformen SoftOne GO, en SaaS-plattform med delsystem för såväl tid, bemanning, lön och HR som försäljning, ekonomi, logistisk och projektredovisning. SoftOne GO är en marknadsledande helhetslösning i molnet. Vi är idag ledande leverantör i Norden till hantverkare och handeln. Bland kunderna finns även redovisningsbyråer, industri och tjänsteproducerande företag.

Vi utvecklar och säljer lösningarna själva och stöttar våra kunder med support, konsulttjänster och outsourcing av lön. Vi erbjuder en moduluppbyggd molnlösning som ger våra kunder en möjlighet att använda vår helhetslösning eller välja separata moduler.

Våra 2 000 uppdragsgivare har i snitt varit kund hos oss i mer än 13 år, och har i undersökningar visat sig vara bland de mest nöjda i Norden.

SoftOne grundades 1985 av Håkan Lord som fortfarande äger och leder företaget. SoftOne har 60 medarbetare och har kontor i Stockholm, Söderhamn, Helsingfors och Colombo.

SoftOne Group
Drottninggatan 33
101 31 Stockholm