Pressmeddelande -

Softronic AB: Delårsrapport för perioden 1 jan - 31 mars 2006

FÖRSTA KVARTALET 2006 Omsättningen ökade med 14,5 % till 56,0 Mkr (48,9 Mkr) Resultat före skatt förbättrades med 3,6 Mkr till 7,8 Mkr (4,2 Mkr) Vinstmarginal före skatt uppgick till 14,0 % (8,7 %) Resultat efter skatt förbättrades med 2,5 Mkr till 5,6 Mkr (3,1 Mkr) Resultat per aktie ökade med 57,1 % och uppgick till 0,11 kr före utspädning (0,07 kr) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,7 Mkr (4,8 Mkr) Totala likviditetsutrymmet uppgick 2006-03-31 till 70 Mkr Soliditeten uppgick till 72 % (65 %) VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET Softronic har tecknat driftsavtal med IF Metalls a-kassa ÖVRIGT Rapporter 2006 Delårsrapport (april-juni), 16 augusti Delårsrapport (juli-sept), 26 oktober Revisorernas granskning Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. Upplysningar om kvartalsrapporten Anders Eriksson, Verkställande direktör E-post: anders.eriksson@softronic.se Telefon: 08-51 90 90 00 Softronic AB (publ.), org.nr 556249-0192 Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: Delårsrapport 1 jan - 31 mars 2006 http://hugin.info/120211/R/1049552/173306.pdf Softronic Softronic är ett IT- och managementbolag vars affärsidé är att erbjuda lösningar baserade på modern IT för att skapa bättre affärer och ökad konkurrenskraft för företagets kunder. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och organisationsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementering och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 180 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Norge, Estland, och USA. Softronic är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Ekonomi, finans