Gå direkt till innehåll
Gustav Hemming (C) Regionråd, Ulf Eriksson Regional cykelsamordnare Region Stockholm, , Agnes Landefjord, Regional cykelsamordnare Region Stockholm och Gunilla Sandin Trafikplanerare Sollentuna kommun
Gustav Hemming (C) Regionråd, Ulf Eriksson Regional cykelsamordnare Region Stockholm, , Agnes Landefjord, Regional cykelsamordnare Region Stockholm och Gunilla Sandin Trafikplanerare Sollentuna kommun

Pressmeddelande -

Sollentuna kommun ”Årets cykelprestation” 2019

Sollentuna vinner priset ”Årets cykelprestation” för 2019. Motiveringen är bland annat Sollentunas höga takt med att bygga ut cykelnätet, det ambitiösa vinterunderhållet och de regelbundna uppföljningarna av cykelarbetet.

Det ska vara lätt att cykla i Sollentuna och satsningar görs löpande för att utveckla cykelvägarna och hålla dem snöfria under vintern. Idag delade Region Stockholm ut priset för "Årets cykelprestation" till Sollentuna kommun. Sollentuna prisas bland annat för den höga takten i utbyggnaden av det regionala cykelnätet. 2019 byggde kommunen ut 4,3 km regionala cykelstråk och utmärker sig bland övriga aktörer i Stockholmsregionen. Priset delas ut av Region Stockholm.

- Tack vare våra tjänstemäns hårda arbete under det senaste året har vi byggt rekordmånga nya cykelbanor. Det är ett av många sätt man ska kunna resa genom Sollentuna oavsett om det är för att ta sig till jobbet eller för nöje. Kommunens många grönområden gör att cykel är ett fantastiskt sätt att uppleva Sollentuna, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Motiveringen lyder:

”Utmärkelsen Årets cykelprestation 2019 går till Sollentuna kommun. Sollentuna prisas bland annat för en hög takt i utbyggnaden av det regionala cykelnätet. Under 2019 byggde kommunen ut 4,3 km regionala cykelstråk och har därmed utmärkt sig bland övriga aktörer i Stockholmsregionen vad gäller utbyggnad av det regionala cykelnätet. Kommunen har dessutom ett brett och ambitiöst arbete vad gäller andra åtgärder för ökad cykling som t ex vinterunderhåll med hjälp av sopsaltning, utbyggnad av cykelparkeringar och cykelkampanjer. De följer också upp arbetet för ökad cykling genom att regelbundet genomföra ett kommunalt cykelbokslut.

Sollentuna kommun är också engagerade och drivande för ökad cykling på nationell nivå bland annat genom sitt engagemang i organisationen Svenska Cykelstäder. Sollentuna har en tradition av att arbeta för ökad cykling och fick även motta Årets cykelprestation 2016. För att skapa förändring krävs ambitiösa åtgärder över tid och detta är kommunen ett gott exempel på.”

Det årliga regionala cykelbokslutet ligger till grund för utnämningen. Sollentuna kommun tilldelades utmärkelsen även 2016.

Länkar med mer information:

Läs mer om Regions Stockholms utmärkelse

Läs mer om att cykla i Sollentuna

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Henrik Thunes (M)

Henrik Thunes (M)

Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Moderaterna, ordförande i Sollentuna Stadshus AB Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Moderaterna, ordförande i Sollentuna Stadshus AB 08-579 210 00

Relaterat material