Gå direkt till innehåll
Projektet Digikvällar hade som syfte att öka kunskap hos vuxna med unga i sin närhet. Foto: Unsplash
Projektet Digikvällar hade som syfte att öka kunskap hos vuxna med unga i sin närhet. Foto: Unsplash

Pressmeddelande -

Projektet Digikvällar har öppnat upp nya vägar att nå ut förebyggande inom ANDTS

Under hösten 2021 genomförde Sölvesborgs kommun pilotprojektet Digikvällar med syfte att ge viktiga vuxna med ungdomar i sin närhet kunskap och stöd i områden som berör ungdomar. Nu är slutrapporten klar och även om underlaget inte räcker för veta om den digitala formen kan vara likvärdig fysiska träffar så har projektet lett till lärdomar om fler sätt för att ut nå ut med förebyggande kunskapshöjande insatser.

Under hösten 2021 genomförde Sölvesborgs kommun för första gången digitala kunskapshöjande insatser inom ANDTS-området (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel).

Digikvällars syfte var att sprida kunskap inom de noga utvalda ämnena inom ANDTS-området och dess skyddsfaktorer till viktiga vuxna som möter unga. En del av projektet var att skapa underlag för att se om digitala kunskapshöjande insatser kan likställas med fysiska.

Slutrapporten för ”Digikvällar – ett vuxet perspektiv för trygga barn” är färdig. Deltagare som såg Digikvällar hade möjlighet att svara på en digital enkät under pågående kväll och två veckor till efter det via kommunens webbplats. Då få deltagare svarade på enkäten går det inte att validera om projektets syfte och mål uppnåtts.

- Vi hade fått resultatet av Lupp-enkäten och ville proaktivt arbeta främjande för ungas hälsa inom de områden som hade tendenser till negativ utveckling. Att anpassa oss till en ny situation i pandemin, prova ett nytt arbetssätt och utvärdera det som en validerad metod har gett oss många lärdomar, säger Maria Torstensson, projektledare för Digikvällar och Sölvesborgs kommuns folkhälsostrateg och ANDTS-samordnare.

Digitala kunskapshöjande insatser kan ha ett värde framöver

Även om projektets slutrapport inte kan ge svar på om digitala former för kunskapshöjning inom ANDTS-område är likvärdigt fysiska träffar har det gett lärdomar kring digitala insatser som arbetssätt. Statistiken visar att många nåddes av informationen om Digikvällar både inför, under och efter genomförd kväll. På kommunens webbplats kunde man ta del av bra tips för både vuxna och unga inom området efter varje tillfälle. Slutrapporten visar även att många tog del av det inspelade materialet av Digikvällar i efterhand i större utsträckning än under livesändningen.

- Det är i dagsläget oklart om vi inför projektet i ordinarie verksamhet. Att så många tog del av materialet i efterhand kan mycket väl mynna ut som en kostnadseffektiv metod med förinspelade kunskapshöjande insatser inom området framöver. Även om enkätens underlag inte kan styrka något hoppas jag att de som tog del av Digikvällar fick mer kunskap och verktyg med sig både för vardagen hemma och vilket stöd våra verksamheter kan ge inom respektive område, säger Maria Torstensson, projektledare för Digikvällar och Sölvesborgs kommuns folkhälsostrateg och ANDTS-samordnare.

Om projektet

Digikvällar var gratis att delta i och gick att ta del av både live och i efterhand. Deltog man live hade man möjlighet att chatta med den lokala panelen om kvällens ämne.

Deltagarna fick ta del av externa föreläsare som är specialister på sina områden som gav faktabaserade föreläsningar med information, metoder och verktyg som är tillämpbara i vardagen. Den lokala panelen bestod av representanter från olika verksamheter i kommunen, men även Polis och Region Blekinge deltog.

Ämnena var noga utvalda efter analys av resultatet från LUPP-enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som besvarades av ungdomar i ålder 13- 19 år under 2020. Resultatet indikerade negativa trender kopplat till ANDTS-området. I ett led att vända trenden, och samtidigt skapa trygghet och verka förebyggande inom området i kommunen, var detta projekt viktigt att genomföra.

Sölvesborgs kommun genomförde projektet genom medfinansiering av Folkhälsomyndigheten. Studenter på Högskolan Kristianstad ansvarade för utvärderingen, under handledning av kommunens folkhälsostrateg och ANDT-samordnare.

För mer information

Maria Torstensson, folkhälsostrateg och ANDT-samordnare i Sölvesborgs kommun, telefon: 0456- 81 61 76

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 500 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed HanöbuktenHär hittar du också Sölvesborgsbron, Europas längsta gång- och cykelbro.

Presskontakt

Lisa Svanberg

Lisa Svanberg

Presskontakt Kommunikationschef 0456-81 61 61
Nicolina Sällberg

Nicolina Sällberg

Presskontakt Kommunikatör 0456-81 61 09
Charlotte Pettersson

Charlotte Pettersson

Presskontakt Kommunikatör 0456-81 61 60

Välkommen till Sölvesborgs kommun!

- kommunen med närhet, värme och engagemang.

Sölvesborgs kommun
Repslagaregatan 1
294 80 Sölvesborg
Sweden