Iontlkclzhzeoelukfep
Q70sjd5caffnpdevnuoz Hhyqnrqbbjlfmpqrbkby

Vården berikas med 200 nyexaminerade sjuksköterskor

Nyheter   •   Jun 09, 2017 19:02 CEST

I dag examinerar Sophiahemmet Högskola ytterligare 200 Sophiasystrar och specialistsjuksköterskor som kommer att bidra till såväl svensk som internationell hälsa, vård och omsorg under lång tid framöver. Dessutom diplomerades både Silviasystrar samt Silviasjuksköterskor med inriktning mot demenssjukdom.

R8k5nlkvptgg8yxldnf6
Q70sjd5caffnpdevnuoz Hhyqnrqbbjlfmpqrbkby

Toppbetyg för Sophiahemmet Högskola i VFU-ranking

Nyheter   •   Jun 09, 2017 14:06 CEST

Sophiahemmet Högskola hamnar på fjärde plats i Vårdförbundets VFU-rapport där 700 studenter rankar sin verksamhetsförlagda utbildning. Lärosätet gör därmed ett rejält kliv upp i rankingstegen som omfattar 25 universitet och högskolor.

Media no image
Q70sjd5caffnpdevnuoz V9wf65ixkboerlh79gcp

Sophiahemmet Högskola tillsätter extern utredning av ambulansprogrammet

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 16:28 CEST

Rektorn för Sophiahemmet Högskola har fattat beslut om att tillsätta en extern oberoende utredning av specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård. Syftet med den oberoende externa granskningen är att säkra att ambulansprogrammet planerats och genomförts enligt Sophiahemmets egna högt uppställda kvalitetskrav samt följt de regelverk som styr högskolor i Sverige. Utredningen startar under maj månad och beräknas vara klar lagom till terminsstarten hösten 2017.

Under 2014 fick ambulansprogrammet vid Sophiahemmet Högskola betyget bristande kvalitet av Universitetskanslersämbetet vid en nationell granskning av vårdutbildningar i Sverige. En åtgärdsplan togs fram, lämnades in och godkändes av UKÄ i april 2016. I september 2016 startade den nya rektorn en omorganisation i syfte att bland annat stärka den forskningsanknutna utbildningen inom högskolan samt införa ett delegerat ledarskap genom uppdelning i tre institutioner med ansvariga prefekter.

- Omorganisationen syftar också till att säkra tydliga strukturer, tydlighet i ansvar och att skapa transparens i alla led. Allt för att upprätthålla en hög kvalitet i våra utbildningar. Eftersom ambulansprogrammet tidigare underkänts av Universitetskanslersämbetet, godkänts efter inlämnad åtgärdsplan men nu kritiserats av studenter, föranleder det oss att låta granska om den tidigare framtagna åtgärdsplanen varit tillräcklig, säger rektor Johanna Adami vid Sophiahemmet Högskola.

Utredningen kommer att starta under maj månad och vara klar att presenteras i samband med höstterminsstarten 2017.

- Det är för att vara på den säkra sidan att Sophiahemmet Högskola planerat och genomfört utbildning av framtida ambulanspersonal enligt både regler och kvalitetskrav som vi låter genomföra en oberoende extern utredning, fortsätter rektor Johanna Adami. För Sophiahemmet är hög kvalitet och regelefterlevnad grunden i vår verksamhet.

Sedan tidigare har Sophiahemmet Högskola beslutat att pausa intagningen till specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård till hösten eftersom intagningen under senare år varit mer omfattande än vanligt och högskolan vill garantera kvaliteten för de studenter som redan påbörjat utbildningen.

För mer information vänligen kontakta:
Marina Dyfverman, kommunikationschef Sophiahemmet 08-406 20 17

Rektorn för Sophiahemmet Högskola har fattat beslut om att tillsätta en extern oberoende utredning av specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård.

Läs vidare »
Pncpi9aus6sluxbinejk
Q70sjd5caffnpdevnuoz V9wf65ixkboerlh79gcp

Fler sökande till Sophiahemmet Högskola till höstens utbildning

Nyheter   •   Apr 19, 2017 17:03 CEST

När Antagning.se stängde anmälan den 18 april kunde UHR räkna in 367 515 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. En minskning med drygt två procent jämfört med de 376 138 anmälningar som UHR tog emot vårterminen 2016. Sophiahemmets sjuksköterskeprogram är dock en av de utbildningar som går mot strömmen och ökar i antalet ansökningar.

Mpdefet64ixqnxdnx5pd
Q70sjd5caffnpdevnuoz V9wf65ixkboerlh79gcp

Regeringen har beslutat ge examensrättigheter på forskarnivå

Nyheter   •   Apr 06, 2017 15:07 CEST

Regeringen har i dag beslutat att ge Sophiahemmet Högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.

Wxokifldleaniwkzxcfh
Q70sjd5caffnpdevnuoz V9wf65ixkboerlh79gcp

Sophiahemmet Högskola får examensrättigheter på forskarnivå

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 14:36 CET

​Idag har Universitetskanslersämbetet rekommenderat regeringen att ge Sophiahemmet Högskola tillstånd att utfärda doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.

Media no image
V9wf65ixkboerlh79gcp

28 läkare från 16 länder - unik intensivutbildning för nyanlända läkare

Nyheter   •   Dec 22, 2016 19:02 CET

Det är svårt för nyanlända läkare att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, trots att deras kompetens behövs i den svenska sjukvården. Därför har Sophiahemmet Högskola startat en intensivutbildning för att de snabbare ska ta sig in på arbetsmarknaden.

28 läkare från 16 länder har deltagit i utbildningen. Den har gett en god inblick i hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar, och kommer att underlätta när det är dags att göra det medicinska kunskapsprovet som krävs för att få svensk läkarlegitimation.

Intensivutbildningen, som genomförts med medel från Wallenbergstiftelsen, har pågått under hösten 2016. För att bli antagen till utbildningen krävs godkänd läkarlegitimation från annat land och goda kunskaper i svenska.

–Det är fantastiskt att se vilken utveckling som skett hos studenterna på så kort tid. De är en kompetent yrkesgrupp som Sverige så väl behöver, säger Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet Högskola. Det är vår förhoppning att vi ska kunna erbjuda fler utbildningar för nyanlända personer med legitimationsyrken inom vården.

Film fån avslutningsceremonin >

Det är svårt för nyanlända läkare att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, trots att deras kompetens behövs i den svenska sjukvården. Därför har Sophiahemmet Högskola startat en intensivutbildning för att de snabbare ska ta sig in på arbetsmarknaden.

Läs vidare »
Ogvonhpxagsuaz3jn27n
Q70sjd5caffnpdevnuoz Hay8m0z9siddbde3aumh

Prevention, kvalitetssäkring, transparens och patientnära forskning i fokus när folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström besökte Sophiahemmet den 20 oktober 2016.

Nyheter   •   Okt 20, 2016 14:45 CEST

– Om Drottning Sophia hade levt idag och inte för 130 år sedan, hade hon kallats entreprenör. Så inledde VD och sjukhuschef Peter Seger med att tala om Sophiahemmets långa tradition av innovation, utveckling och vilja till förändring.

Pcxjdabd7xtdfebxzxnp
V9wf65ixkboerlh79gcp

Examenshögtid i Blå Hallen för avgångsstudenter vid Sophiahemmet Högskola

Nyheter   •   Jun 16, 2016 08:19 CEST

Den 14 juni examinerades ett stort antal avgångsstudenter i Blå Hallen, Stadshuset, Stockholm i närvaro av hedersordförande för Sophiahemmet, ideell förening, H.K.H. Prinsessan Sofia, inbjudna gäster, högskolans personal, familjer och vänner.

Fvx5ofu6ntduaxgkmzrp
Q70sjd5caffnpdevnuoz Hay8m0z9siddbde3aumh

Årsberättelsen för 2015 är nu publicerad för Sophiahemmet, ideell förening

Nyheter   •   Jun 03, 2016 16:04 CEST

Sophiahemmet, ideell förening bedriver utbildning, sjukvård och forskning genom verksamheterna Sophiahemmet Sjukhus och Sophiahemmet Högskola.

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • goimxmnkmatzdfrifhgjnuzinagcfwnpxi.dyfikvermanlg@szwhnophiahemiqmekst.yose
 • +46 8 406 20 17

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • pigya.helllvsing@sdorlkszmophibhahwdemoljpmektwfrqgjipainkt.se
 • 08-406 20 16

 • Presskontakt
 • Rektor
 • johanna.adami@shh.se
 • + 46 70 569 72 87

Om Sophiahemmet Högskola