Xq1fsg0iqgheekbgz9cc
Q70sjd5caffnpdevnuoz V9wf65ixkboerlh79gcp

Ser fram mot forskarutbildningen

Nyheter   •   Aug 16, 2017 12:00 CEST

​När Ingela Rådestad kom till Sophiahemmet Högskola för sju år sedan ville hon utveckla forskningen och bidra till att högskolan skulle få examinera egna doktorander. Och så har det också blivit.

Y9psawccgorkjhr1ky4s

Längre överlevnad väcker svåra frågor

Nyheter   •   Aug 01, 2017 11:00 CEST

Nya behandlingsmetoder kan förlänga livet hos män med icke botbar prostatacancer. Agneta Wennman-Larsen har fått stipendium för ett forskningsprojekt om hur de upplever behandlingen.

Swnrvrqcdjg60b3iqibn

Ofrivilligt barnlösa hittar stöd på nätet

Nyheter   •   Jul 26, 2017 11:00 CEST

Att få prata om ofrivillig barnlöshet i sociala medier kan ha en viktig terapeutisk funktion. Det konstaterar forskaren Taina Sormunen som skriver en doktorsavhandling i ämnet.

Zg4rbcdcpic39zdnlxbj

Stegräknare ger aktivare liv

Nyheter   •   Jul 19, 2017 11:00 CEST

I forskningsprojektet Sophia Step Study vill forskarna ta reda på hur patienter med diabetes, eller som är i riskzonen att drabbas, kan ändra sin livsstil och bli mer fysiskt aktiva. Under två år får deltagarna använda stegräknare för att mäta sin dagliga fysiska aktivitet.

Cj6tddh3ikewfismgar8
V9wf65ixkboerlh79gcp Hhyqnrqbbjlfmpqrbkby

Ytterligare intensivutbildning för nyanlända läkare

Nyheter   •   Jul 11, 2017 10:30 CEST

Det står nu klart att Sophiahemmet Högskola startar ytterligare en intensivutbildning för nyanlända läkare. Allt för att snabbt ta till vara på hög kompetens som dessutom är mycket eftertraktad på den svenska arbetsmarknaden.

Iontlkclzhzeoelukfep
Q70sjd5caffnpdevnuoz Hhyqnrqbbjlfmpqrbkby

Vården berikas med 200 nyexaminerade sjuksköterskor

Nyheter   •   Jun 09, 2017 19:02 CEST

I dag examinerar Sophiahemmet Högskola ytterligare 200 Sophiasystrar och specialistsjuksköterskor som kommer att bidra till såväl svensk som internationell hälsa, vård och omsorg under lång tid framöver. Dessutom diplomerades både Silviasystrar samt Silviasjuksköterskor med inriktning mot demenssjukdom.

R8k5nlkvptgg8yxldnf6
Q70sjd5caffnpdevnuoz Hhyqnrqbbjlfmpqrbkby

Toppbetyg för Sophiahemmet Högskola i VFU-ranking

Nyheter   •   Jun 09, 2017 14:06 CEST

Sophiahemmet Högskola hamnar på fjärde plats i Vårdförbundets VFU-rapport där 700 studenter rankar sin verksamhetsförlagda utbildning. Lärosätet gör därmed ett rejält kliv upp i rankingstegen som omfattar 25 universitet och högskolor.

Media no image
Q70sjd5caffnpdevnuoz V9wf65ixkboerlh79gcp

Sophiahemmet Högskola tillsätter extern utredning av ambulansprogrammet

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 16:28 CEST

Rektorn för Sophiahemmet Högskola har fattat beslut om att tillsätta en extern oberoende utredning av specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård. Syftet med den oberoende externa granskningen är att säkra att ambulansprogrammet planerats och genomförts enligt Sophiahemmets egna högt uppställda kvalitetskrav samt följt de regelverk som styr högskolor i Sverige. Utredningen startar under maj månad och beräknas vara klar lagom till terminsstarten hösten 2017.

Under 2014 fick ambulansprogrammet vid Sophiahemmet Högskola betyget bristande kvalitet av Universitetskanslersämbetet vid en nationell granskning av vårdutbildningar i Sverige. En åtgärdsplan togs fram, lämnades in och godkändes av UKÄ i april 2016. I september 2016 startade den nya rektorn en omorganisation i syfte att bland annat stärka den forskningsanknutna utbildningen inom högskolan samt införa ett delegerat ledarskap genom uppdelning i tre institutioner med ansvariga prefekter.

- Omorganisationen syftar också till att säkra tydliga strukturer, tydlighet i ansvar och att skapa transparens i alla led. Allt för att upprätthålla en hög kvalitet i våra utbildningar. Eftersom ambulansprogrammet tidigare underkänts av Universitetskanslersämbetet, godkänts efter inlämnad åtgärdsplan men nu kritiserats av studenter, föranleder det oss att låta granska om den tidigare framtagna åtgärdsplanen varit tillräcklig, säger rektor Johanna Adami vid Sophiahemmet Högskola.

Utredningen kommer att starta under maj månad och vara klar att presenteras i samband med höstterminsstarten 2017.

- Det är för att vara på den säkra sidan att Sophiahemmet Högskola planerat och genomfört utbildning av framtida ambulanspersonal enligt både regler och kvalitetskrav som vi låter genomföra en oberoende extern utredning, fortsätter rektor Johanna Adami. För Sophiahemmet är hög kvalitet och regelefterlevnad grunden i vår verksamhet.

Sedan tidigare har Sophiahemmet Högskola beslutat att pausa intagningen till specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård till hösten eftersom intagningen under senare år varit mer omfattande än vanligt och högskolan vill garantera kvaliteten för de studenter som redan påbörjat utbildningen.

För mer information vänligen kontakta:
Marina Dyfverman, kommunikationschef Sophiahemmet 08-406 20 17

Rektorn för Sophiahemmet Högskola har fattat beslut om att tillsätta en extern oberoende utredning av specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård.

Läs vidare »
Pncpi9aus6sluxbinejk
Q70sjd5caffnpdevnuoz V9wf65ixkboerlh79gcp

Fler sökande till Sophiahemmet Högskola till höstens utbildning

Nyheter   •   Apr 19, 2017 17:03 CEST

När Antagning.se stängde anmälan den 18 april kunde UHR räkna in 367 515 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. En minskning med drygt två procent jämfört med de 376 138 anmälningar som UHR tog emot vårterminen 2016. Sophiahemmets sjuksköterskeprogram är dock en av de utbildningar som går mot strömmen och ökar i antalet ansökningar.

Mpdefet64ixqnxdnx5pd
Q70sjd5caffnpdevnuoz V9wf65ixkboerlh79gcp

Regeringen har beslutat ge examensrättigheter på forskarnivå

Nyheter   •   Apr 06, 2017 15:07 CEST

Regeringen har i dag beslutat att ge Sophiahemmet Högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • marina.dyfverman@sophiahemmet.se
 • +46 8 406 20 17

 • Presskontakt
 • Rektor
 • johannsta.adami@kfshesh.se
 • + 46 70 569 72 87

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • pia.hellsing@sophiahemmet.se
 • 08-406 20 16