Skip to content
Bouygues Immobilier and Spacemaker sign partnership

Image -

Bouygues Immobilier and Spacemaker sign partnership

Håvard Haukeland, co-founder and CEO of Spacemaker, Pascal Minault, President of Bouygues Immobilier and Nathalie Watine, Bouygues Immobilier's Executive Director for Digital Transformation
  • License: Media Use
    The content may be downloaded by journalists, bloggers, columnists, creators of public opinion, etc. It can be used and shared in different media channels to convey, narrate, and comment on your press releases, posts, or information, provided that the content is unmodified. The author or creator shall be attributed to the extent and in the manner required by good practice (this means, for example, that photographers should be attributed).
  • By: Spacemaker
  • File format: .jpg
  • Size: 4469 x 3430, 1.93 MB
Download

Tags


Sedan starten 2016 har Spacemaker verkat för att bygga bättre och mer hållbara städer. Med sin banbrytande AI-teknik får design-, planerings- och ingenjörsteam över hela världen möjlighet att maximera potentialen och investeringen i ett markområde. Detta genom att snabbt generera, optimera och iterera olika designval som tar hänsyn till kriterier och data för terräng, kartor, vind, ljus, trafik och detaljplaner, likväl som regelverk och preferenser.

Med huvudkontor i Oslo och kontor i Stockholm, Göteborg, Barcelona, Paris, Helsingfors och Cambridge Massachusetts, strax bredvid MIT i Boston, fortsätter Spacemaker att växa internationellt. Spacemaker har idag över 115 medarbetare. I juni 2019 tog företaget emot 25 miljoner USD i serie A-finansiering från riskkapitalinvesterarna Atomico och Northzone, och i november 2020 köptes företaget av Autodesk för 240 miljoner USD. 

Press contacts

Maria Dantz

Maria Dantz

Press contact Head of Communications +447783126277

Related stories