Gå direkt till innehåll
259 miljoner till barn- och ungdoms- samt kulturverksamheter

Pressmeddelande -

259 miljoner till barn- och ungdoms- samt kulturverksamheter

Av 2012 års vinster på drygt 3,5 miljarder kommer landets sparbanker under 2013 att dela ut 259 miljoner till allmännyttiga ändamål och Sparbanksstiftelser* istället för bonusar och aktieutdelningar. Det visar en sammanställning genomförd av Sparbankernas Riksförbund över sina 61 medlemsbankers vinstutdelning.

Årligen stöttar Sparbankerna och Sparbanksstiftelserna närmare tusen verksamheter för barn och ungdomar, kultur, skola och näringsliv på sina orter runt om i landet. Gemensamt för projekten är att de ska bidra till samhällsnytta på orten där bankens kunder lever och verkar.

– Ända sedan sparbanksrörelsen startade har strategin för en sparbank varit densamma. Fokus på kunderna och orten som sparbanken är verksam i med utgångspunkt att hjälpa människor att spara för att kunna förverkliga idéer och att bidra till att utveckla samhället där banken är verksam. Detta särskiljer en sparbank från andra banker, säger Öivind Neiman, vd för Sparbankernas Riksförbund.

En tidigare genomförd kundundersökning bland sparbankernas drygt två miljoner kunder visar att de är eniga om att en sparbank ska investera en del av vinsten i barn och ungdomar. Skolan och idrotten är viktigast när sparbankernas privatkunder och företagskunder får bestämma inom vilka områden bankens överskott ska investeras i. Kultur, näringsliv och sjukvård är andra områden som kunderna prioriterar. Tillsammans är landets sparbanker den femte största bankaktören med avseende på bland annat in- och utlåning.

*En sparbanksstiftelses syfte är att främja bankens utveckling i rollen som ägare av en bank, bidra till en positiv samhällsutveckling och stimulera till sparsamhet. Tillsammans fungerar ett sparbanksstiftelseägt bankaktiebolag och dess sparbanksstiftelse som en sparbank.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


 

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker, sparbanksaktiebolag och sparbanksstiftelser. Medlemsbankerna har tillsammans drygt 3 300 medarbetare och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder, fördelade på totalt cirka 250 bankkontor i fler än 120 kommuner. Tillsammans hade sparbankerna under 2012 en balansomslutning på 253 miljarder kronor och ett samlat rörelseresultat på närmare 3,5 miljarder kronor. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten. Läs mer på sparbankerna.se.

Presskontakt

Ewa Andersen

Ewa Andersen

Presskontakt Vd 08-684 206 21

Relaterat material